Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 20:36

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από το Δήμο Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από το Δήμο Μεσσήνης

Ξεκίνησε από το Δήμο Μεσσήνης η διαδικασία εντοπισμού και απομάκρυνσης όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους εντός των ορίων του.

Σε πολλά σημεία του δήμου υπάρχουν σταθμευμένα παλιά, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, τα οποία αποτελούν εστίες μόλυνσης, ρύπανσης και κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Ο εντοπισμός, η σηματοδότηση, η καταγραφή και εν τέλει η απομάκρυνση των οχημάτων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.116/2004. Για τη δήλωση ύπαρξης εγκαταλελειμμένου οχήματος οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στους κατά τόπους προέδρους των κοινοτήτων ή στα τηλέφωνα 27223 60167 και 27223 60154, από τις 8:00 έως και τις 15:00.

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να έχει εγκαταλειφθεί σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους, στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τριάντα ημέρες. β) Να έχει εγκαταλειφθεί σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής. γ) Να έχει εγκαταλειφθεί σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του. δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.


NEWSLETTER