Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019 10:14

Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Τουρισμού στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την
Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Τουρισμού στην Καλαμάτα

 

Τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Καλαμάτας πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας αντιδημάρχου Ελένης Αλειφέρη, η επιτροπή αυτή “έχει σκοπό να προτείνει άξονες και μορφές κινητοποίησης των φορέων του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, καθώς και των αναγκαίων κοινών δράσεων των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων, για την επιτάχυνση της προώθησης των αναγκαίων έργων και υπηρεσιών και την επιδιωκόμενη βελτίωση της ποιότητας και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών”.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως “οι στόχοι της επιτροπής θα είναι η αύξηση του μεριδίου του δήμου στον τουρισμό, με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και αύξηση της παραμονής των τουριστών, χωρίς να αγνοεί την τουριστική φέρουσα ικανότητά της που καθορίζουν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων μικρής μεταποίησης που αποτελούν διαχρονικά συστατικά της τοπικής γαστρονομίας και αναπόσπαστο κομμάτι της Μεσογειακής διατροφής. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που συνδέεται με εναλλακτικές επιλογές δραστηριοτήτων στις οποίες μπορεί να επιδοθεί ο επισκέπτης”.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας που προτείνεται, η επιτροπή αποτελείται από 17 μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα 8 μέλη είναι αιρετοί, το ένα υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του δήμου και τα υπόλοιπα 8 ιδιώτες με εμπειρία στα θέματα της επιτροπής.


NEWSLETTER