Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2019 12:48

Συναντήσεις Αθανασόπουλου για το βιολογικό Πεταλιδίου

Γράφτηκε από την
Συναντήσεις Αθανασόπουλου για το βιολογικό Πεταλιδίου

Για το έργο αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στο Πεταλίδι, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος συναντήθηκε την Πέμπτη, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, με τον γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο Αραβώση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, ο δήμαρχος ανέλυσε διεξοδικά στον γ.γ. την αναγκαιότητα για την κατ’ εξαίρεση αναγνώριση και χαρακτηρισμό του οικισμού Πεταλιδίου ως οικισμό Γ΄ προτεραιότητας. Ο χαρακτηρισμός αυτός θα διασφαλίσει άμεσα χρηματοδότηση από εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Πεταλίδι.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι ο δήμος άμεσα θα καταθέσει στο υπουργείο πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης του έργου. Επιπλέον θα εντείνει τις προσπάθειές του, προκειμένου σε σύντομο χρονικό διάστημα να ετοιμάσει πλήρως τις οριστικές μελέτες του έργου συνοδευόμενες και από τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Ο κ. Αραβώσης, αντιλαμβανόμενος πλήρως την αναγκαιότητα του έργου, δεσμεύτηκε ότι αφού λάβει τον σχετικό φάκελο, θα κάνει τις απαραίτητες εισηγήσεις στα αρμόδια όργανα λήψεως αποφάσεων.

Να αναφερθεί ότι η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός του οικισμού Πεταλιδίου ως νέος οικισμός Γ΄ προτεραιότητας, βασίζεται στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991,  για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η Οδηγία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, που προκαλείται από τη μη ορθολογική διαχείριση αστικών λυμάτων. Οι διατάξεις της ορίζουν την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να διαθέτουν οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης.


NEWSLETTER