Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2019 19:04

Διαγωνισμός για αναβάθμιση παιδικών χαρών

Γράφτηκε από την
Διαγωνισμός για αναβάθμιση παιδικών χαρών

Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών, συνολικής αξίας 277.850,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%, από πιστώσεις ΠΔΕ του προγράμματος «Φιλόδημος» πραγματοποιεί ο Δήμος Πύλου - Νέστορος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 30-12-2019 και ώρα 5 μ.μ.


NEWSLETTER