Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 20:26

Δήμος Πύλου - Νέστορος: Ακίνητο του ΑΣΟ για πάρκινγκ στη Γιάλοβα

Γράφτηκε από τον
Δήμος Πύλου - Νέστορος: Ακίνητο του ΑΣΟ για πάρκινγκ στη Γιάλοβα

Να μισθώσει ή και να αγοράσει χώρο στο ακίνητο του πρώην ΑΣΟ στη Γιάλοβα, προκειμένου να φτιάξει πάρκινγκ για την εξυπηρέτηση του κόσμου στον ελκυστικό παραλιακό οικισμό, σχεδιάζει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος.

Η έλλειψη πάρκινγκ είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Γιάλοβας.

Για το λόγο αυτό σήμερα ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας θα βρεθεί στην Πάτρα, όπου θα έχει συνάντηση με τα στελέχη της διοίκησης της ΣΚΟΣ.

Για να αποσπάσει τη θετική γνώμη της συνεταιριστικής επιχείρησης ο δήμος προτίθεται να κατεδαφίσει παλιές δεξαμενές, καθαρίζοντας τον χώρο του πρώην ΑΣΟ. Ακόμα, στον ίδιο χώρο έχει συμφωνηθεί να κατασκευαστεί το ένα από τα τρία αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης της Γιάλοβας.

Για τις ενέργειες αυτές ο δήμαρχος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. Πύλου – Νέστορος έχει αποφασίσει: “1) Να προβεί ο Δήμος Πύλου Νέστορος στην κατεδάφιση των παλιών δεξαμενών που βρίσκονται εντός του οικοπέδου της Συνεταιριστικής Κορινθιακής Σταφίδας, Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε., (ΣΚΟΣ ΑΕΣ Α.Ε.) στον οικισμό Γιάλοβας και συγκεκριμένα στη βόρεια πλευρά αυτού, με αντάλλαγμα την παραχώρηση εκ μέρους της ΣΚΟΣ ΑΕΣ Α.Ε. 100 τ.μ. από το παραπάνω ακίνητό της για την εγκατάσταση του αντλιοστασίου Νο 2 στη νοτιοδυτική γωνία του ακινήτου της στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίων ακαθάρτων Γιάλοβας». Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και του απαραίτητου συμβολαίου παραχώρησης για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας. 2) Συμφωνεί να γίνει μίσθωση εκ μέρους του δήμου τμήματος του εν λόγω ακινήτου της Συνεταιριστικής Κορινθιακής Σταφίδας, Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε., (ΣΚΟΣ ΑΕΣ Α.Ε.) που είναι στη Γιάλοβα, ή και της αγοράς αυτού. Εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Πύλου - Νέστορος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης (συζητήσεις, συνεργασίες κ.λπ.) για τη μίσθωση από το δήμο μέρους του ανωτέρω ακινήτου ή και της αγοράς αυτού”.

Γ.Σ


NEWSLETTER