Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 18:12

Δάνειο για αναπλάσεις ο Δήμος Πύλου - Νέστορος

Γράφτηκε από την
Δάνειο για αναπλάσεις ο Δήμος Πύλου - Νέστορος

 

Δάνειο ύψους 683.571,11 ευρώ πρόκειται να πάρει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για να υλοποιήσει έργα αστικής οδοποιίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στον δήμαρχο του δανειστικού συμβολαίου, που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του δήμου και του ταμείου για τη χορήγηση του δανείου για την εκτέλεση επενδυτικών έργων.

Τα έργα αυτά είναι η κατασκευή αστικής οδοποιίας Δ.Κ. Χώρας και αστικής οδοποιίας Δ.Ε. Πύλου - Κορώνης - Μεθώνης, με αναδόχους τους Γιάννη Αργυράκη με ποσό 346.871,14 ευρώ και Ευστάθιο Τζικάκη με ποσό 336.699,79 ευρώ.


NEWSLETTER