Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 16:50

Παράταση για την ανάπλαση στο Ιστορικό Κέντρο της Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Παράταση για την ανάπλαση στο Ιστορικό Κέντρο της Μεσσήνης

Παράταση μέχρι τις 6 Ιουνίου, την 4η κατά σειρά, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου για το σημαντικό έργο της αστικής ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής, η παράταση δόθηκε “με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου”.

Με βάση την εισήγηση, “έως σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 60% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η εξέλιξη του έργου καθυστέρησε, διότι ο ανάδοχος υπέγραψε με επιφύλαξη τον 2ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΕ και την 1η ΣΣΕ που συνέταξε η υπηρεσία στις 28-08-19 και υπέβαλε στις 25-09-19 ένσταση. Η ένσταση συζητήθηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων, το οποίο με το υπ’ αριθμ. 35/18-11-2019 πρακτικό του γνωμοδότησε υπέρ της μερικής αποδοχής της ένστασης.

Κατόπιν αυτού απαιτείται εκ νέου σύνταξη και εν συνεχεία έγκριση του 2ου ΑΠΕ, του 2ο ΠΚΤΜΕ και της 1ης ΣΣΕ”.

Να υπενθυμίσουμε ότι με το έργο αυτό “προβλέπονται εργασίες επαναδιαμόρφωσης και ανάπλασης  9 κεντρικών δημοτικών οδών, του κοινόχρηστου χώρου ανάμεσα στα 173 και 176 Ο.Τ.(Νικολάου Χιώτη), του προαυλίου του ιερού ναού της Αγίας Αικατερίνης, καθώς και της παλιάς αγοράς απέναντι από το μουσείο Κατσουλίδη συνολικής επιφάνειας 10.300 μ2”.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.869.408,83 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Υλοποιείται με έκπτωση 60,23 %, με ανάδοχο την κοινοπραξία Κ.Η.  Παπαδόπουλος ΜΕΠΕ - Π. Νικολόπουλος Ε.Ε. και αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης στις 6 Φεβρουαρίου 2019.


NEWSLETTER