Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 07:37

Μικρή Μαντίνεια: Επανέρχεται το θέμα αξιοποίησης του κληροδοτήματος Παναγιώταρου

Γράφτηκε από τον
Μικρή Μαντίνεια: Επανέρχεται το θέμα αξιοποίησης του κληροδοτήματος Παναγιώταρου

Το θέμα της αξιοποίησης του κληροδοτήματος Παναγιώταρου στη Μικρή Μαντίνεια επανέρχεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Στη συνεδρίασή της μεθαύριο Τετάρτη 1η Απριλίου στη 1 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη, η επιτροπή θα ασχοληθεί με έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ημερομηνία 3 Μαρτίου, σχετικά με τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος Παναγιώταρου.

Να υπενθυμίσουμε ότι ισχυρές επιφυλάξεις για την πρόταση τουριστικής εκμετάλλευσης του κληροδοτήματος Παναγιώταρου έχει εκφράσει η επιστημονική επιτροπή του δήμου, που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η επιτροπή επεσήμανε πως “απουσιάζει από την πρόταση του επενδυτή μια ενδεικτική εικόνα της εξωτερικής μορφής της επένδυσης, κάτι που εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνεται σε μια επενδυτική πρόταση με ιδιαίτερη σημασία για τον οικισμό της Μικρής Μαντίνειας”. Και είχε την άποψη ότι “στη θέση της αναφερόμενης επένδυσης θα πρέπει συνολικά να τροποποιηθεί το προς θεσμοθέτηση ρυμοτομικό σχέδιο της Μικρής Μαντίνειας”.

 

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ξενοδοχείο δυναμικότητας 70 κλινών (ή 100 εφόσον το επιτρέψει το ΓΠΣ) θα δημιουργηθεί στο κληροδότημα Παναγιώταρου στη Μικρή Μαντίνεια, σύμφωνα με την επενδυτική πρόταση του επιχειρηματία Θεόδωρου Μπρεζεράκου.

Η ίδια πρόταση προβλέπει αξιοποίηση των υδάτων της πηγής, αποκατάσταση, ανάδειξη και λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και αξιοποίηση του κτήματος για αγροτουριστικές δραστηριότητες. Αν υλοποιηθεί η πρόταση, στα όρια του ελαιώνα θα δημιουργηθεί πάρκινγκ 200 θέσεων που αναμένεται να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών στάθμευσης στην περιοχή.

 

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη γνωμοδότηση, στα γενικά συμπεράσματα και την αξιολόγηση της πρότασης, η επιστημονική επιτροπή σημείωνε:

“Η ομόφωνη άποψη της επιτροπής είναι ότι η πρόταση εκμετάλλευσης αφορά ένα αρχικό πλάνο επένδυσης που έχει θετικά στοιχεία για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος, αλλά δεν παρέχει μια συνολική εικόνα του όλου επιχειρήματος, καθώς περιορίζεται σε σχέδια κατόψεων, περιγραφή και κοστολόγηση εργασιών. Απουσιάζει από την πρόταση του επενδυτή μια ενδεικτική εικόνα της εξωτερικής μορφής της επένδυσης, κάτι που εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνεται σε μια επενδυτική πρόταση με ιδιαίτερη σημασία για τον οικισμό της Μικρής Μαντίνειας.

Επίσης, θα πρέπει πριν από τη μίσθωση να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υπηρεσιακές δεσμεύσεις για την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας (δημοσίευση ΦΕΚ τροποποίησης ΓΠΣ και η άρση των ρυμοτομικών δεσμεύσεων του προς θεσμοθέτηση Ρ.Σ. Μικρής Μαντίνειας).

Να υπάρχει συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τους χώρους, όπου να προσδιορίζονται οι χώροι, όπου ο μισθωτής μπορεί να παρέμβει και να εκτελέσει οικοδομικές εργασίες. Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη σύμβαση ο επαναπροσδιορισμός του μισθώματος και του επενδυτικού πλάνου μετά την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης, πράξης που τροποποιεί ριζικά τη μορφή του μισθωμένου ακινήτου. Γενικά η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει διακριτές φάσεις υλοποίησης, με ανεξάρτητα και αντίστοιχα οικονομοτεχνικά στοιχεία, για να υπάρχει δυνατότητα αναλογικής τροποποίησης της σύμβασης αν αυτό καταστεί απαιτητό.

Θα πρέπει η σύμβαση να διασφαλίζει ισχυρά τον δήμο ότι η πρόταση εκμετάλλευσης δεν θα οδηγήσει σε αποσπασματική και επιλεγμένη χρήση τμημάτων του κληροδοτήματος και σε απαξίωση άλλων τμημάτων του με αφετηρία προβλήματα καθυστέρησης σχετικών αδειοδοτήσεων. Η επιτροπή έχει επίσης την άποψη ότι στη θέση της αναφερόμενης επένδυσης θα πρέπει συνολικά να τροποποιηθεί το προς θεσμοθέτηση ρυμοτομικό σχέδιο της Μικρής Μαντίνειας, καθώς η εφαρμογή του κατακερματίζει την ιδιοκτησία του κληροδοτήματος με χρήσεις που ακυρώνουν τόσο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, όσο και τη δυνατότητα σωστής αξιοποίησής του”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER