Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020 21:20

Καλαμάτα: 9 προσφορές για την ανάπλαση της Πλαστήρα

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: 9 προσφορές για την ανάπλαση της Πλαστήρα

H αποσφράγιση των προσφορών επιβεβαίωσε το μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο ανάπλασης της οδού Πλαστήρα στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1.419.000 ευρώ.

Και αυτό γιατί στη δημοπρασία του δήμου συμμετείχαν 9 κατασκευαστικές εταιρείες.

Πρόκειται για το τρίτο έργο που δημοπράτησε ο Δήμος Καλαμάτας από το Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Πελοποννήσου, μετά το κτήριο της Φιλαρμονικής και την "Ηλέκτρα". Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν με την ανάπλαση της οδού Πλαστήρα, είναι: “Η κατασκευή ενός ισόπεδου κυκλικού κόμβου, στη θέση του υπάρχοντα τετρασκελή ισόπεδου κόμβου, στη συμβολή της παραποτάμιας οδού Αρτέμιδος, της οδού Ευαγγελιστρίας, της οδού Νικολάου Πλαστήρα και της συνέχειας της οδού Αρτέμιδος προς τον αθλητικό χώρο του Δήμου Καλαμάτας. Η εφαρμογή τυπικής διατομής κύριας συλλεκτήριας οδού, που διατρέχει περιοχές εκτός σχεδίου πόλης με βασική λειτουργία τη σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης παροδίων ιδιοκτησιών, στην οδό Νικ. Πλαστήρα και συγκεκριμένα της εφαρμογής της δίιχνης τυπικής διατομής γ2Ρπ, με θέσεις στάθμευσης στα δεξιά της οδού και ποδηλατόδρομο μήκους 390μ. επί του αριστερού (νότιου) πεζοδρομίου. Η σήμανση - ασφάλιση της οδού Νικ. Πλαστήρα και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου, για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και του επιπέδου λειτουργικότητας της οδού. Η κατασκευή κλειστού δικτύου ομβρίων κατά μήκος της οδού για την αποστράγγιση - αποχέτευση του καταστρώματος και των παροδίων ιδιοκτησιών. Τον ηλεκτροφωτισμό της οδού και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου. Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια κ.ά.)”.


NEWSLETTER