Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 21:03

Επιστημονικός συνεργάτης στο δήμαρχο Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Επιστημονικός συνεργάτης στο δήμαρχο Τριφυλίας

Τον Μιχαήλ Χαλιακόπουλο προσέλαβε ο Δήμος Τριφυλίας ως επιστημονικό συνεργάτη για την επικουρία του δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και χθες υπέγραψε τη σχετική σύμβαση εργασίας.

Ο νέος επιστημονικός συνεργάτης θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες απόψεις (γραπτά ή προφορικά) που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του δήμου και άπτονται νομικών και συναφών οικονομικών θεμάτων-ζητημάτων, που απασχολούν το δήμο πριν αυτά οδηγηθούν σε δικαστική διαδικασία, σε θέματα συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ δήμου και τρίτων με σκοπό τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συμφερόντων του, την προάσπιση της νομιμότητας σκοπούμενων δράσεων του δήμου, την παροχή συμβουλών με σκοπό την πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, την παροχή συμβουλών για την ανεύρεση λύσεων σε αιτήματα πολιτών, τα οποία απαιτούν ειδική γνώση και διερεύνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, του σεβασμού των δικαιωμάτων τους και της από κάθε υπηρεσία του δήμου πιστής τήρησης της αρχής της χρηστής διοίκησης και γενικώς για την προάσπιση της νομιμότητας σκοπούμενων δράσεων του δήμου προς επικουρία του δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Τριφυλίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER