Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020 20:20

Απόφαση για το δρόμο Ανω - Κάτω Βέργας

Γράφτηκε από την
Απόφαση για το δρόμο Ανω - Κάτω Βέργας

 Το έργο βελτίωσης της τοπικής οδού Ανω - Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα), προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, για το οποίο ο Δήμος Καλαμάτας υπέγραψε σύμβαση στις 7 Οκτωβρίου 2019 και θα έπρεπε να είχε τελειώσει στις αρχές του 2020, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.

Και παρότι δόθηκε 3μηνη παράταση, όση ήταν η αρχική προθεσμία (έως χθες 7 Απριλίου), το έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει, καθώς εκκρεμεί έγκριση μελέτης, ενώ θα επιδιωχθεί να εκτελεστεί με το δεύτερο μειοδότη.

Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου, που θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη στη 1 το μεσημέρι, πρόκειται να εγκριθούν η διάλυση της σύμβασης του έργου και η συνέχισή του με πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.

Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:

Στις 7 Οκτωβρίου υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου βελτίωσης της τοπικής οδού Ανω - Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα), προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον ανάδοχο Γιάννη Τσούση, που είχε προσφέρει έκπτωση 52,57%.

Στην τελευταία συνεδρίασή του το 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε παράταση 90 ημερών, έως τις 7 Απριλίου, για το έργο.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η προθεσμία υλοποίησης του έργου -με βάση τη σύμβαση με τον ανάδοχο- λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2020, αλλά το έργο δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, γιατί δεν έχει εγκριθεί η μελέτη αναδάσωσης από το Δασαρχείο Καλαμάτας. Η μελέτη αναδάσωσης υποβλήθηκε από το δήμο στο Δασαρχείο στις 15 Ιανουαρίου, ενώ η σύμβαση με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί στις 7 Οκτωβρίου.

Τέσσερις μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης, το Δασαρχείο με έγγραφό του προς το δήμο παρακάλεσε “να απέχετε από οποιαδήποτε επέμβαση επί εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, πριν την υποβολή και έγκριση της μελέτης αναδάσωσης ίσης έκτασης με εκείνη στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση, καθώς και της σύνταξης πρωτοκόλλου εγκατάστασης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και ρητά αναφέρεται στην ανωτέρω σχετική πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα”.

Η θεώρηση και έγκριση της μελέτης αναδάσωσης δόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου με απόφαση του διευθυντή Συντονισμού κι Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στις 9 Μαρτίου, στο πρωτόκολλο παράδοσης κι εγκατάστασης του δικαιούχου στο έργο μεταξύ Δασαρχείου και Δήμου Καλαμάτας επισημαίνεται ότι “προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών είναι και η προσκόμιση της σχετικής εγκεκριμένης φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης ή όπου δεν προβλέπεται η υποβολή προμελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης του χώρου”.

Μέσα σε όλα αυτά, ο ανάδοχος έχει υποβάλει αίτηση για τη διάλυση της σύμβασης από τις 9 Ιανουαρίου. Στις 4 Φεβρουαρίου η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν αποδέχθηκε την αίτηση, καθώς υπήρχε η παράταση έως τις 7 Απριλίου.

Αφού όμως το έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και ο ανάδοχος δεν κατέθεσε αίτημα για νέα παράταση, επιβεβαιώνοντας τη μη βούλησή του να εκτελέσει το έργο, η υπηρεσία στις 13 Μαρτίου ενέκρινε τη διάλυση της εργολαβίας.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται σήμερα να εγκρίνει: Την απόφαση διάλυσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, δηλαδή του Δήμου Καλαμάτας. Τη συνέχιση του έργου και την πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, τον εργολάβο Ευστάθιο Τζικάκη με έκπτωση 48,39%, προκειμένου να αναλάβει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με την έκπτωση που είχε δώσει.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αφορά την κατασκευή τμήματος αγροτικής οδού. Πρόκειται για δρόμο συνολικού μήκους περίπου 2.850 μ., από τα οποία τμήμα 400 μέτρων είναι σήμερα τσιμεντοστρωμένο, ενώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER