Κυριακή, 03 Μαϊος 2020 09:50

Στο ΧΥΤΑ Άμφισσας τα σκουπίδια του Δήμου Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την
Στο ΧΥΤΑ Άμφισσας τα σκουπίδια του Δήμου Δυτικής Μάνης

Στον ΧΥΤΑ Αμφισσας θα πηγαίνει τα σκουπίδια του ο Δήμος Δυτικής Μάνης μέχρι να ξεκινήσει η διαχείριση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης ενέκρινε ομόφωνα: “1) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας μεταφοράς των αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου προς διάθεση στο ΧΥΤΑ Αμφισσας του Δήμου Δελφών, αρμοδιότητας του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υπηρεσία αυτή από ιδιώτη. 2) Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης με ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας για τη διάθεση των αστικών αποβλήτων του δήμου. Κι εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Δημήτρη Γιαννημάρα για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης”.
Σύμφωνα με τη σύμβαση, η δαπάνη της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ορίζεται σε 38,5 ευρώ τον τόνο, σύμφωνα με το ενιαίο τέλος αναφοράς, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και για τους δήμους-μέλη του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα 154.000 ευρώ και η διάρκειά της είναι 2 χρόνια ή μέχρι να συμπληρωθεί η διαχείριση της ποσότητας των 4.000 τόνων απορριμμάτων του δήμου.

(Φωτογραφία αρχείου)


NEWSLETTER