Κυριακή, 24 Μαϊος 2020 16:04

Μόνο ολοκληρωτικά καθεστώτα αποσύρουν αποφάσεις και συμβούλια

Γράφτηκε από την
Μόνο ολοκληρωτικά καθεστώτα αποσύρουν αποφάσεις και συμβούλια

Του Δημήτρη Α. Δριμή
Δημοτικού συμβούλου
Επικεφαλής της “Ανεξάρτητης
Δημοτικής Συνεργασίας’”

Έχουμε αναφερθεί δημόσια σε ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας του δήμου και του συμβουλίου. Στις 2-10-2019 επισημαίναμε «… Η εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου είναι κρίσιμης σημασίας, για την τοπική δημοκρατία και την παραγωγή έργου. Η ευθύνη της σύννομης και δημοκρατικής λειτουργίας βαραίνει πρωταρχικά το Προεδρείο. Είναι ανάγκη να τηρείται ο Κανονισμός Λειτουργίας, (…) Για την ομαλή και παραγωγική διεξαγωγή των συνεδριάσεων απαιτείται πρόβλεψη και οργανωτική ικανότητα σχεδιασμού … καλή προετοιμασία και κατάθεση φακέλων με πλήρεις εισηγήσεις (…)». Στις 18-5-2020, καταλήγαμε «κ. πρόεδρε παρακαλούμε, για άλλη μια φορά, να υπάρχουν σαφείς εισηγήσεις στα θέματα. Το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίζει με βάση τον Κώδικα και τους νόμους, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα υπέρβασης ή κατάχρησης εξουσίας.».
Όλο αυτό το διάστημα ενημερώναμε, επισημαίναμε, υποδεικνύαμε, προτρέπαμε. Τα λέγαμε, αλλά οι καλαμοκαβαλάρηδες της εξουσίας δεν ακούγανε. Τελευταίο κρούσμα αυθαιρεσίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα και ενημέρωση του πρακτικογράφου, η απόσυρση θέματος της 11ης/2020 συνεδρίασης, 2 ώρες μετά το τέλος της ψηφοφορίας. Το θέμα αφορούσε σε λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικών δαπανών, που έγιναν με εντολή Δημάρχου παρά τις επιφυλάξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.
Επειδή:
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο του δήμου. Ο ρόλος του κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, στους νόμους.
Σύμφωνα με τον Δημοτικό Κώδικα και τον Κανονισμό Λειτουργίας: «Ο Πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης… Στη συνεδρίαση … τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. (…) Οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος ζητήσει μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών (…) ∆ηµότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννοµο συµφέρον, … , λαµβάνουν κυρωµένα αντίγραφα (…)».
Σύμφωνα με την 40/2020 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για τις δια περιφοράς συνεδριάσεις: «Στην πρόσκληση (…) περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης. (…) Τα μέλη αποστέλλουν την ψήφο τους με οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.»
Στην υπ` αρίθμ.: 5328/2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου απουσίαζε η ώρα έναρξης συνεδρίασης και αναφερόταν κατά λέξη «μέχρι και τη Δευτέρα 18-5-2020 και ώρα 11:00 π.μ. να ενημερώσετε οπωσδήποτε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό).». Παρόντα, δηλαδή, θεωρούνται τα μέλη που ψήφισαν με email μέχρι τις 11:00 π.μ..
Από καμία διάταξη δεν προκύπτει δικαίωμα του Προέδρου ή του προεδρείου να αποσύρει θέμα της πρόσκλησης ή να εισάγει νέο μετά τη διαπίστωση της απαρτίας και την έναρξη της συνεδρίασης. Το δικαίωμα αυτό ανήκει αποκλειστικά στο Δ.Σ.
Από καμία διάταξη δεν προκύπτει δικαίωμα του Προέδρου ή του προεδρείου να αποσύρει απόφαση του Δ.Σ.. Μετά την ψηφοφορία δεν υπάρχουν θέματα, αλλά αποφάσεις. Αποφάσεις ακυρώνουν τα δικαστήρια, ενώ απόσυρση αποφάσεων, θεσμών και προσώπων κάνουν ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Το εφεύρημα απόσυρσης θέματος ημερήσιας διάταξης, επειδή δεν μας αρέσει η απόφαση δείχνει περιφρόνηση στις αρχές και τους θεσμούς της δημοκρατίας. Πρόκειται για αντιδημοκρατική εκτροπή και επιχείρηση αλλοίωσης εκφρασμένης βούλησης του δημοτικού συμβουλίου, που υπερβαίνει τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Θέτει σοβαρό θεσμικό θέμα, καθώς προσβάλει τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης και της Δημοκρατίας. Χρειάζεται να διαθέτει κανείς περίσσευμα γνωστικής και δημοκρατικής ανεπάρκειας καθώς και έλλειψη αναστολών, για να το επιχειρήσει.
Το προεδρείο εκλέγεται διαπαραταξιακά. Οφείλει να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου, να τηρεί τους δημοκρατικούς κανόνες, να επιδιώκει συναινέσεις και να απολαμβάνει μαζί με τον πρακτικογράφο της εμπιστοσύνης του σώματος. Δυστυχώς, απέτυχαν. Τα φάλτσα είναι πολλά και ο δήμος κινδυνεύει να μπει σε περιπέτειες.
Καλούμε:
Τους επικεφαλής των παρατάξων να σταματήσουν να κρύβονται και να τοποθετηθούν για το πρωτοφανές ατόπημα του προέδρου. Οι δημότες απαιτούν ξεκάθαρες θέσεις.
Το προεδρείο να μας γνωστοποιήσει, όπως έχουμε ζητήσει, το σώμα της περιβόητης απόφασης του προέδρου, για την απόσυρση του θέματος, ώστε να το κοινοποιήσουμε με τη σειρά μας στο πανελλήνιο ως κάτι «μοναδικό και σπάνιο» στην αυτοδιοικητική ιστορία ή μήπως … δεν υπάρχει τέτοια απόφαση;
Ρωτάμε, τέλος,:
Το Προεδρείο και ο πρακτικογράφος σέβονται τη διαδικασία των δια περιφοράς συνεδριάσεων; Μπορούν να διαβεβαιώσουν τους πολίτες ότι διαπιστώθηκε απαρτία στην 11η και στις προηγούμενες συνεδριάσεις; Ψήφισαν οι σύμβουλοι, όπως αναφέρει η πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ.; Διαθέτουν τα σχετικά email των συμβούλων, που μόνο αυτά αποδεικνύουν τη διαπίστωση απαρτίας και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κάθε θέματος; Αν τα διαθέτουν τότε υπάρχουν αποφάσεις, για όλα τα θέματα και δεν αποσύρθηκε κανένα. Αν δεν τα διαθέτουν ελέγχονται για πολλαπλές παραβάσεις, είναι έκθετοι πολιτικά και οι συνεδριάσεις στον αέρα, λόγω έλλειψης απαρτίας. Οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι του συμβουλίου, του δημάρχου και των δημοτών.
Υ.Γ.
1. Προσέφεραν κακή υπηρεσία στο δήμαρχο όσοι του εισηγήθηκαν το θέμα. Προσφέρουν κακή υπηρεσία στο δήμο, την αυτοδιοίκηση και τη δημοκρατία όσοι διανοήθηκαν και εισηγήθηκαν την απόσυρση θέματος μετά την ψηφοφορία. Μερικά πράγματα απλά δεν γίνονται. Εκθέτουν όμως και χαρακτηρίζουν τους εμπνευστές τους.


NEWSLETTER