Σάββατο, 13 Ιουνίου 2020 15:32

Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Καλαμάτας με τη “Βιώσιμη Πόλη”

Γράφτηκε από την
Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Καλαμάτας με τη “Βιώσιμη Πόλη”

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση μελετών για αναπτυξιακά έργα του Δήμου Καλαμάτας, σε συνέχεια απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υπεγράφη χθες από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη” Δημήτρη Καφαντάρη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, μέσω της συνεργασίας αυτής, θα επιτευχθεί η υποστήριξη με τις απαραίτητες ειδικότητες και προσωπικό των υπηρεσιών του δήμου, τόσο για την εκπόνηση μελετών όσο και για την υλοποίηση ενεργειών, με τελικό στόχο την ωρίμανση των φακέλων υποβολής των προτάσεων.
Αναφέρεται ότι η “Βιώσιμη Πόλη”, που ειδικεύεται σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, μπορεί να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τις υπηρεσίες του δήμου για την υλοποίηση της σύμβασης, αφού εκ του καταστατικού της έχει την υποχρέωση της τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ που είναι μέλη της, όπως ο Δήμος Καλαμάτας.
Προστίθεται ότι η “Βιώσιμη Πόλη” διαθέτει την οργάνωση και τις απαραίτητες συνεργασίες, καθώς ήδη εχει ομάδα συνεργατών-μελετητών πολλών ειδικοτήτων, που της εξασφαλίζει πιστοποίηση υλοποίησης τεχνικών μελετών. Επιπλέον συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο άλλωστε είναι και μέλος της, προκειμένου να υποστηρίξει αρμοδιότητες σύνταξης των μελετών και προετοιμασίας των φακέλων χρηματοδότησης.


NEWSLETTER