Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 10:16

Καλαμάτα: Βγήκε ανάδοχος για την ανάπλαση της Αναγνωσταρά

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Βγήκε ανάδοχος για την ανάπλαση της Αναγνωσταρά

 

 

Ο εργολάβος Γιάννης Ηλιόπουλος με έκπτωση 47,23% κατέθεσε την καλύτερη οικονομικά προσφορά στη δημοπρασία για το έργο ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, προϋπολογισμού 850.000 ευρώ.

Οι άλλες 7 προσφορές που υποβλήθηκαν έδωσαν εκπτώσεις που κυμάνθηκαν από 45,60% έως 33,71%.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Πελοποννήσου, το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, και η προθεσμία υλοποίησής του είναι 240 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρόταση του δήμου, όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, “προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφισταμένων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,20 μ. πέραν των χώρων στάθμευσης. Εχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία χώρων πρασίνου με τοποθέτηση ψηλών δέντρων σε γραμμική διάταξη και εναλλάξ στα δύο πεζοδρόμια, πράγμα που σήμερα απουσιάζει παντελώς, με εμφανή τα προβλήματα έλλειψης σκίασης, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για την ασφαλή διακίνηση πεζών και αμαξιδίων από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, προβλέπεται η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών)”.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER