Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020 15:10

Σύμβαση για έργα στο γήπεδο “Παλιάμπελα”

Γράφτηκε από την
Σύμβαση για έργα στο γήπεδο “Παλιάμπελα”

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το αθλητικό έργο του Δήμου Καλαμάτας, που προβλέπει την κατασκευή αποδυτηρίων και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο γήπεδο “Παλιάμπελα”, καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών στο γήπεδο της Δυτικής Παραλίας (παλιά Σφαγεία), προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Την περασμένη Παρασκευή υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου, με έκπτωση 45,94%, από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας “Δ. Μουτσώκος και Συνεργάτες ΕΕ”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, το πρώτο μέρος του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή αποδυτηρίων - διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου στη Δυτική Συνοικία. Συγκεκριμένα, θα ανεγερθεί ανεξάρτητο κτήριο αποδυτηρίων εσωτερικά στο γήπεδο “Παλιάμπελα” και εργασίες χωματουργικές και οδοποιία του εξωτερικού χώρου του γηπέδου.

Λόγω του χαρακτήρα του κτηρίου ως αποδυτηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, τα υλικά έχουν επιλεγεί ώστε να είναι απλά στην κατασκευή και στη συντήρηση, να εξασφαλίζουν μεγάλη μηχανική αντοχή στη μελλοντική χρήση, να παρέχουν ασφάλεια και να είναι οικολογικά, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης δομικής τεχνολογίας.

Το δεύτερο αντικείμενο του έργου αφορά σε προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών 200 περίπου θέσεων με την αντίστοιχη σκυροδετημένη βάση έδρασης, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δυτικής Παραλίας. Η συγκεκριμένη κερκίδα θα αποτελείται εξ ολοκλήρου από γαλβανιζέ (κατά ISO 1461) μεταλλικά στοιχεία, με υπερύψωση ύψους 1,25 μ. από την τσιμεντένια βάση (στάθμη στήριξης). Η κερκίδα θα έχει συνολική χωρητικότητα 200 ατόμων και θα εξασφαλίζει την άνετη παρακολούθηση των αγώνων από κάθε σημείο της.


NEWSLETTER