Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 18:43

1,06 εκ. ευρώ για προμήθεια μηχανημάτων στον Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
1,06 εκ. ευρώ για προμήθεια μηχανημάτων στον Δήμο Τριφυλίας

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού ύψους 1,06 εκ. Ευρώ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας στην χθεσινή της συνεδρίαση, καθορίζοντας τους όρους του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την μελέτη που έχει συνταχθεί ο δήμος επιδιώκει να προμηθευτεί: έναν γεωργικό ελκυστήρα και έναν καταστροφέα, δύο μεταχειρισμένα απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας με σύστημα ανύψωσης κάδων, ένα καινούριο όχημα πλύσης κάδων, τρία μεταχειρισμένα ανατρεπόμενα οχήματα, ένα μεταχειρισμένο ρυμουλκό (τράκτορα) καθώς και ένα καινούριο ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφοράς απορριμμάτων οπίσθιας φόρτωσης.
Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.060.200 ευρώ με ΦΠΑ 24%, (855.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ) με πίστωση του προγράμματος Φιλόδημος Ι, ΙΙ, Εκτακτα Ανειδίκευτα και του υπουργείου Εσωτερικών.
Η λήξη υποβολής των προσφορών καθορίστηκε στις 26 Οκτωβρίου και το άνοιγμα των προσφορών στις 27 Οκτωβρίου.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER