Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 20:50

Καλαμάτα: Ανάδοχο για ανάπλαση της οδού Πλαστήρα

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Ανάδοχο για ανάπλαση της οδού Πλαστήρα

Ανάδοχο για το έργο ανάπλασης της οδού Πλαστήρα, στη Δυτική Παραλία, προϋπολογισμού 1.419.000 ευρώ, πρόκειται να αναδείξει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, αύριο στη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο, στο ισόγειο του Α’ κτηρίου, κεκλεισμένων των θυρών.


Προσωρινός μειοδότης στο διαγωνισμό που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου, αναδείχθηκε η εταιρεία Τσερπές - Κωτσάκης - Παπαδέας ΟΕ με έκπτωση 57,36%. Οι άλλες 8 προσφορές κυμαίνονταν από 46,16% μέχρι και 22,01%.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Πελοποννήσου και η προθεσμία για την υλοποίησή του είναι 180 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Για το έργο της ανάπλασης της οδού Πλαστήρα, στη Δυτική Παραλία, από την Αρτέμιδος μέχρι τον Κορδία προβλέπεται: Η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου, στη συμβολή των οδών Αρτέμιδος, Ευαγγελιστρίας, Νικολάου Πλαστήρα και της συνέχειας της οδού Αρτέμιδος προς τον αθλητικό χώρο του Δήμου Καλαμάτας. Η εφαρμογή τυπικής διατομής κύριας συλλεκτήριας οδού για περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και συγκεκριμένα της εφαρμογής της δίιχνης τυπικής διατομής, με θέσεις στάθμευσης στα δεξιά της οδού και ποδηλατόδρομο μήκους 390μ. επί του αριστερού (νότιου) πεζοδρομίου. Η σήμανση - ασφάλιση της οδού και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου. Η κατασκευή κλειστού δικτύου ομβρίων για την αποστράγγιση - αποχέτευση του καταστρώματος και των παροδίων ιδιοκτησιών. Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού και του ισόπεδου κυκλικού κόμβου. Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (κρασπεδόρειθρα, πεζοδρόμια κ.ά.).

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλα θέματα με ενδιαφέρον στην αυριανή Οικονομική Επιτροπή είναι: Η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη δράση “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid 19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του δήμου”. Η ανάκληση της απόφασης της επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με “Εγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α.»”, λόγω μη κανονικότητας της δαπάνης και λήψη νέας. Το χρηματικό βοήθημα σε οικογένειες για αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης. Η επικαιροποίηση - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με άσκηση ένδικων βοηθημάτων και ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού αυτών σε σχέση με την υπόθεση του Δήμου Καλαμάτας κατά των ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εταιρειών (πρώην) Energa - Hellas Power.


NEWSLETTER