Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 14:24

Ξεμπλοκάρει ο δρόμος Ανω-Κάτω Βέργας

Γράφτηκε από την
Ξεμπλοκάρει ο δρόμος Ανω-Κάτω Βέργας

Aίρονται τα εμπόδια για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης της τοπικής οδού Ανω - Κάτω Βέργα, καθώς απεστάλη από το Δασαρχείο Καλαμάτας στο δήμο η μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης του έργου, εγκεκριμένη και θεωρημένη από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Με τη συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκεται η φυτοτεχνική αποκατάσταση τμημάτων του έργου που θα θιγούν κατά την κατασκευή του και έχει ως σκοπό: 1. Την προστασία της δημόσιας δασικής περιουσίας από την απόπλυση του εδάφους από την επιφανειακή απορροή του νερού με την δημιουργία δασοσκεπούς έκτασης. 2. Την δημιουργία ενός μικροπεριβάλλοντος ευνοϊκού για την πανίδα της περιοχής. Η οικολογική σημασία είναι πολύ μεγάλη γιατί θα δημιουργηθεί μια ζώνη σταθερού περιβάλλοντος ρυθμιστική για τον αέρα, το νερό, το μικροκλίμα και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. 3. Αισθητική αποκατάσταση του τοπίου. 4. Επίτευξη του βασικού σκοπού της Δασοπονίας που είναι η αύξηση της δασοκάλυψης της χώρας μας. 5. Προστασία των εδαφών και επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης στις επιφάνειες όπου αυτή θα θιγεί.


NEWSLETTER