Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 12:50

Νέα παράταση για ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Νέα παράταση για ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης

Μια ακόμα παράταση, την 6η κατά σειρά, για το έργο αστικής ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης, προϋπολογισμού 1.869.408,83 ευρώ, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Η παράταση που δόθηκε είναι για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2021. Και δόθηκε “με αναθεώρηση αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου”.
Σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής, “έως σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 60% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η εξέλιξη του έργου καθυστέρησε, διότι αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου και της σύναψης συμπληρωματικής δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότησή της, σύμφωνα με τις 69/2020 ΑΟΕ και 76/2020 ΑΔΣ Μεσσήνης”.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Καλοφωλιάς ενημέρωσε ότι “περιμένουμε από το Ελεγκτικό Συνέδριο την τελική απάντηση ως προς τη σύναψη ή μη της νέας συμπληρωματικής σύμβασης: Οτι μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε νέα δανειακή σύμβαση”.
Το έργο υλοποιείται με έκπτωση 60,23% με χρήματα από δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η αρχική του προθεσμία ήταν 8 μήνες, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2019!


NEWSLETTER