Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 12:58

Τριφυλία: Διά ζώσης συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ζητεί η Αλεξοπούλου

Γράφτηκε από τον
Τριφυλία: Διά ζώσης συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ζητεί η Αλεξοπούλου

Υπέρ των διά ζώσης συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας τάσσεται και η δημοτική σύμβουλος και μέλος της επιτροπής Σταματία Αλεξοπούλου, καθώς από χθες οι συνεδριάσεις ξεκίνησαν να γίνονται και πάλι διά περιφοράς.

Σημειώνει δε ότι με τις διά ζώσης συνεδριάσεις γίνεται γόνιμος και δημοκρατικός διάλογος και λαμβάνονται σωστότερες αποφάσεις. Καλεί δε τον πρόεδρο της επιτροπής να μην περιχαρακώνεται πίσω από την πλειοψηφία της.
Αναλυτικά η κ. Αλεξοπούλου τονίζει σε έγγραφη τοποθέτηση στη χθεσινή συνεδρίαση: «Κύριε πρόεδρε, το έγγραφο που αναφέρετε στην πρόσκληση της συνεδρίασης είναι η εγκύκλιος του γενικού γραμματέα ΥΠΕΣ κ. Μιχάλη Ι. Σταυριανουδάκη με αρ. πρωτ. 60249 της 22ας Σεπτεμβρίου 2020 με θέμα "Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού", στην οποία αναφέρονται ως σχετικά οι "Οι αρ. 18318/13.03.2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτερικών". "Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους της υπηρεσίας μας, διευκρινίστηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή ποιότητας ζωής, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, συμβούλια κοινότητας), συνεδριάζουν είτε διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε διά περιφοράς. Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τη διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι αυτή λαμβάνει χώρα υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων υγειονομικών μέτρων αναφορικά με τις συναθροίσεις σε δημόσιους κλειστούς χώρους, είτε σε συγκεκριμένες περιοχές είτε στο σύνολο της χώρας", γράφει η εγκύκλιος που αναφέρετε. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι επιβάλλεται η διά περιφορά συνεδρίαση. Οι περισσότεροι δήμοι επέλεξαν την περίοδο του locκdown συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας που δωρεάν η ΚΕΔΕ παρέχει στους δήμους. Τώρα δεν έχει τεθεί lockdown, ποιος ο λόγος να γίνει διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Υπάρχουν σοβαρά θέματα των δήμων που συζητιούνται και λαμβάνονται αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή. Γιατί να μην γίνεται ένας γόνιμος και δημοκρατικός διάλογος μεταξύ των μελών έτσι ώστε να λαμβάνονται σωστότερες αποφάσεις; Κύριε πρόεδρε, μην περιχαρακώνεστε πίσω από την πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής. Σας καλώ να αναθεωρήσετε και να διεξάγονται οι συνεδριάσεις διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER