Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 18:52

Τριφυλία: Εγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για υλικά οδοσήμανσης

Γράφτηκε από τον
Τριφυλία: Εγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για υλικά οδοσήμανσης

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας ενέκρινε το πρακτικό ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης - ονοματοδοσίας οδών, έτους 2020».

Ενστάσεις κατέθεσαν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, με τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Μερκούρη να τονίζει: «Ψηφίζω κατά, διότι η προμήθεια αυτή μετά την προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης από άλλον οικονομικό φορέα, βρίσκεται σε εκκρεμότητα και απορώ γιατί αυτή η βιασύνη».
Επίσης η Σταματία Αλεξοπούλου τόνισε: «Σε προηγούμενη συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου για το θέμα «Εγκριση πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης - ονοματοδοσίας οδών, έτους 2020" είχα ψηφίσει λευκό, γιατί απουσίαζα από την πιο προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και δε γνώριζα επακριβώς το «ιστορικό» του εν λόγω διαγωνισμού καθώς και της ενστάσεως που είχε υποβληθεί. Διάβασα προσεκτικά τις αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής και το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί της υποβληθείσας ενστάσεως που έκανε δεκτή την ένσταση. Διαπιστώνω ότι, ενώ ο προϋπολογισμός δαπάνης σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 69.092,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε είναι ποσού 68.076 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), γι’ αυτό σήμερα ψηφίζω κατά και προτείνω την ακύρωση του διαγωνισμού λόγω της πολύ μικρής έκπτωσης, που καθιστά την προσφορά μη συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, για το δήμο μας».
Η Μαρία Πανουσιοπούλου επισήμανε: «Ψηφίζω κατά, καθώς εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της προσφυγής που έχει ασκηθεί για τον εν λόγω διαγωνισμό στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης».
Ομόφωνα αποφασίστηκε να μην προβεί ο Δήμος Τριφυλίας στην άσκηση ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της αριθ.59/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας. Να προβεί ο δήμος στην καταβολή προς τον κ. Γεώργιο Φωτεινό του ποσού των 12.600 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής (επιδόθηκε στο Δήμο Τριφυλίας την 13-11-2017) μέχρι εξοφλήσεως, καθώς και του ποσού των 290,00€, το οποίο αφορά μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, σε εκτέλεση της αριθ.59/2020 απόφασης Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER