Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 11:40

Αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις στον Δήμο Οιχαλίας

Γράφτηκε από την
Αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις στον Δήμο Οιχαλίας

Το έργο αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις, προϋπολογισμού 199.994,09 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Οιχαλίας.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών έχει οριστεί στις 9 Νοεμβρίου και η αποσφράγισή τους 4 μέρες αργότερα. Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Συγκεκριμένα με το έργο αυτό θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης οδοστρωμάτων, αποκατάστασης τεχνικών που έχουν καταστραφεί (σωληνωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί, φρεάτια συλλογής ομβρίων υδάτων). Επίσης, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης πρανών με την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και θα κατασκευαστούν και ιρλανδικές διαβάσεις σε σημεία που τα όμβρια ύδατα καταστρέφουν το οδόστρωμα των οδών. Αποκατάσταση γεφυριού θα γίνει στην Κοινότητα Κατσαρού και θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης οδών εντός της Κοινότητας Σιάμου και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ίδια κοινότητα.
Επισημαίνεται πως εξαιτίας του ότι η πίστωση για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν τον δήμο στις 20 Νοεμβρίου 2019, είναι πολύ μικρή για την αποκατάσταση των υποδομών, οι εργασίες θα επικεντρωθούν κυρίως στις κοινότητες που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 9009/18-12-2019 απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας και κατά προτεραιότητα στην Κοινότητα Σιάμου.
Οι εργασίες θα ιεραρχηθούν κατόπιν εκτίμησης του Τμήματος Τεχνικών Εργων του δήμου.


NEWSLETTER