Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 15:02

Συμφωνητικό ίδρυσης τοπικού προγράμματος Special Olympics Hellas

Γράφτηκε από την
Συμφωνητικό ίδρυσης τοπικού προγράμματος Special Olympics Hellas

Το συμφωνητικό ίδρυσης τοπικού προγράμματος Special Olympics Hellas και Δήμου Καλαμάτας, πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Μεσσηνίας “Αλέξανδρος Κουμουνδούρος”, σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το σχέδιο, στο συμφωνητικό που θα υπογράψουν ο πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς πρέσβης ε.τ. Διονύσιος Κοδέλλας και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημειώνεται: “Τα Special Olympics Hellas σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, αποφασίζουν την ίδρυση και λειτουργία τοπικού προγράμματος Special Olympics με την επωνυμία Special Olympics Hellas, Καλαμάτα. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής ατόμων με νοητική αναπηρία σε αθλητικά προγράμματα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε παγκόσμιους αγώνες Special Olympics, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής τα Special Olympics Hellas αναλαμβάνουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις, τις συνέργειες, την πιθανή παροχή απαραίτητου εξοπλισμού και τη συνεχή υποστήριξή τους. Στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος προβλέπεται αποζημίωση (οδοιπορικά έξοδα) στους προπονητές και συντονιστές.
Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει: α) Διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων
αποθήκευσης, β) υποστήριξη στην εξεύρεση προπονητών και αθλητών και συνεργασία με τη συνεργασία των τοπικών φορέων, εκπαιδευτικών μονάδων, φορέων υποστήριξης ΑμεΑ και γ) ανάπτυξη των παράλληλων προγραμμάτων Special Olympics Hellas και συγκεκριμένα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί. (Play Unified. Learn Unified). Εθελοντισμός. Πρόγραμμα οικογενειών. Νεαροί αθλητές. Υγιείς αθλητές.
Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ως υπεύθυνο επικοινωνίας και συντονίστρια
Περιφέρειας Πελοποννήσου την Στεφανία Σπυροπούλου και ως υπεύθυνο
επικοινωνίας και συντονιστή του τοπικού προγράμματος Καλαμάτας τον
Κωνσταντίνο Σαραβελάκη, με υποχρέωση σύνταξης τριμηνιαίων αναφορών προόδου, μηνιαίων επικοινωνιών με τους υπεύθυνους του αναπτυξιακού προγράμματος και ετήσια αξιολόγηση.
Τα Special Olympics Hellas και ο Δήμος Καλαμάτας δεσμεύονται να συμβάλουν με
κάθε τρόπο στην επιτυχία του προγράμματος, θέτοντας σε κάθε περίπτωση τις βάσεις για την ισχυροποίηση και βιωσιμότητά του με το πέρας της πρώτης τριετίας σχεδιασμού”.


NEWSLETTER