Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020 14:30

Ενημέρωση για πυκνοδομημένα Ανατολικής Παραλίας Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Ενημέρωση για πυκνοδομημένα Ανατολικής Παραλίας Καλαμάτας

Να ενημερωθούν για τους πίνακες επικειμένων κοινοχρήστων - κοινωφελών χώρων, καλούνται από το Δήμο Καλαμάτας οι κύριοι ή νομείς ακινήτων εντός της 1/2005 πράξης εφαρμογής περιοχής πυκνοδομημένου τμήματος Ανατολικής Παραλίας.

Ειδικότερα, καλούνται να προσέλθουν στο Δημαρχείο, παλιό Νοσοκομείο (κτήριο Β, όροφος 1, γραφεία 221), ή να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα https://www.kalamata.gr, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, προκειμένου:
- Να ενημερωθούν για τους πίνακες επικειμένων, όπως αυτοί συντάχθηκαν με το υπ. αριθμ.: 61218/5-10-20 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας.
- Να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις κατά των παραπάνω με ταυτόχρονη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Οι ενστάσεις και τα συμπληρωματικά στοιχεία υποβάλλονται στην Διεύθυνση Πολεοδομίας (γραφείο 208, 2ος όροφος Α κτηρίου), εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στον Τύπο.


NEWSLETTER