Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020 08:56

Μέσω αντιπλημμυρικού “Μορέα” η οριοθέτηση Καραμπογιά

Γράφτηκε από τον
Μέσω αντιπλημμυρικού “Μορέα” η οριοθέτηση Καραμπογιά

 

Επτά φορές μεγαλύτερη είναι η αναγκαία παροχετευτικότητα του ρέματος Καραμπογιάς στην Καλαμάτα, πάνω από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για να μαζέψει όλα τα νερά από τα ρέματα του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου και να τα οδηγήσει στον Νέδοντα, σύμφωνα με τη μελέτη του “Μορέα” για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο.

Αυτό αποκάλυψε χθες στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης, κατά την παραλαβή της μελέτης οριοθέτησης του Καραμπογιά, που είχε αναθέσει ο δήμος.
Αναφερόμενος στο αντιπλημμυρικό και στην πρόβλεψη για τον Καραμπογιά, ο κ. Μπασακίδης παρατήρησε ότι πρόκειται για μεγάλη παρέμβαση που θα περάσει από πολλές εγκρίσεις. Διευκρίνισε ότι λόγω της μελέτης του “Μορέα”, με τη μελέτη του δήμου δεν οριοθετείται ο Καραμπογιάς, «αλλά εμείς θα παραλάβουμε τη μελέτη που αναθέσαμε». Επεσήμανε πως η οριοθέτηση θα γίνει μέσα από αποφάσεις της Βουλής, σύννομες με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Δήλωσε ότι «αναμένουμε την ολοκληρωμένη και αδειοδοτημένη πρόταση του “Μορέα”» και ενημέρωσε πως τη μελέτη του δήμου την παρέλαβε ο “Μορέας” και την αξιοποίησε, την έλαβε υπόψη του.
Ο επικεφαλής του “Πρότυπου Δήμου” Βασίλης Τζαμουράνης διαμαρτυρήθηκε στον δήμαρχο, γιατί δεν κλήθηκαν οι μειοψηφίες στην πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση με στελέχη του “Μορέα” και του υπουργείου Υποδομών, παρότι το είχε ζητήσει. Εξέφρασε την έκπληξή του για την αναγκαία 7πλάσια παροχή του Καραμπογιά και δήλωσε πως δεν μπορεί να καταλάβει τι σχεδιάζεται από τον “Μορέα” για την αντιπλημμύριση.
Οσον αφορά τη μελέτη οριοθέτησης του δήμου, υπενθύμισε ότι είχε καταλήξει σε 5 εναλλακτικές προτάσεις και πως υπήρξε πίεση για την κύρωση της πράξης εφαρμογής στην περιοχή. Και εξέφρασε τη λύπη του, που δεν έχει γίνει τίποτα και δεν είναι ολοκληρωμένη η μελέτη.
“Είναι κρίσιμο, θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε εμείς ως δήμος και να μην αφήσουμε να το αντιμετωπίσουν τελείως τεχνικά και να μην είναι προς το συμφέρον της περιοχής”, παρατήρησε ο Β. Τζαμουράνης.
Απαντώντας, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είπε ότι στην πρόσφατη σύσκεψη μας έδειξαν στοιχεία της προμελέτης και δήλωσε πως θα ενημερώσει τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεσμεύτηκε πως θα συγκαλέσει Διαπαραταξιακή Επιτροπή και ότι μέσα στο Νοέμβριο θα γίνει ενημέρωση από τον “Μορέα” και το υπουργείο Υποδομών. Ενημέρωσε ότι “συζητήσαμε να αλλάξει κατεύθυνση ο Καραμπογιάς και η εκβολή του στο Νέδοντα να πάει πιο βόρεια” και διαβεβαίωσε πως το θέμα θα συζητηθεί αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δίνοντας περαιτέρω διευκρινίσεις, ο αντιδήμαρχος Ν. Μπασακίδης ανέφερε ότι «η μελέτη που αναθέσαμε για την οριοθέτηση ήταν για να συλλέξει ο Καραμπογιάς τα νερά που συλλέγει και σήμερα. Η μελέτη του “Μορέα” προβλέπει να μαζέψει τα νερά και από τα άλλα ρέματα, γι’ αυτό δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε». Και επέμεινε πως η Βουλή πρέπει να νομοθετήσει με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Η επικεφαλής της παράταξης “Καλαμάτα Ξεκινάμε” Μαρία Οικονομάκου προέτρεψε «να κυνηγήσουμε το θέμα, οι άνθρωποι πρέπει να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους».
Η Οικονομική Επιτροπή, με τον Β. Τζαμουράνη να ψηφίζει λευκό, παρέλαβε τη Μελέτη Επικαιροποίησης και Συμπλήρωσης Οριοθέτησης Ρέματος Βόρειας Περιοχής Καλαμάτας (Καραμπογιάς), όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την ανάδοχο Μαρία Φούκα.
Η μελέτη κόστισε 15.783,72 ευρώ με ΦΠΑ, και σύμφωνα με την εισήγηση:
«Για την εκπόνηση και ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή της Αγίας Αννας, ήταν απαραίτητη η σύνταξη μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Καραμπογιάς, που διατρέχει την περιοχή μελέτης.
Προσφάτως και πιο συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2020, λάβαμε γνώση ότι η εταιρεία
“Μορέας Α.Ε.”, κατόπιν εντολής του υπουργείου Υποδομών, εκπονεί μελέτη έργων για την
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων ανάντη και κατάντη του αυτοκινητοδρόμου και της περιμετρικής οδού Καλαμάτας, συμπεριλαμβανομένου και του ρέματος Καραμπογιάς.
Ητοι με την υπ’ αριθμ. Β/Ε1/Φ2.4/6696/16-09-2020 (ΑΔΑ ΩΨΖΜ465ΧΘΞ-ΨΣΘ)
απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δόθηκε στην εταιρεία “Μορέας Α.Ε.,” εντολή για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων, στα πλαίσια της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου, που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών ανάντη και κατάντη του αυτοκινητοδρόμου και της περιμετρικής οδού Καλαμάτας.
Στα πλαίσια της ανωτέρω Υ.Α. ο παραχωρησιούχος “Μορέας Α.Ε.” προέβη στην εκπόνηση
μελέτης των πιο πάνω συμπληρωματικών έργων. Στην μελέτη αυτή, συμπεριλαμβάνεται και η οριοθέτηση και διευθέτηση με τεχνικό έργο του ρέματος “Καραμπογιάς”, η οποία, σύμφωνα και με την παρουσίαση της στο Δήμο Καλαμάτας που έλαβε χώρα την 9/10/2020, λαμβάνει υπ’ όψιν το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως της περιοχής.
Συμπερασματικά, από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η ανατεθείσα από το Δήμο Καλαμάτας μελέτη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της οριοθέτησης του ρέματος Καραμπογιάς, δεν θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που είναι η επιλογή της κατάλληλης εναλλακτικής πρότασης διευθέτησης του ρέματος και η εν συνεχεία διαδικασία σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων γι’ αυτήν, ώστε να ακολουθήσουν οι διαδικασίες έγκρισης της οριοθέτησης του ρέματος».


NEWSLETTER