Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020 18:50

Εγκριση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Εγκριση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Την έγκριση έκτακτου διαχειριστικού Ελέγχου στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας για την περίοδο από 1/1/2011 μέχρι και 31/12/2018 αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο υλοποιώντας έτσι τη σχετική απόφαση που ήδη έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση που έγινε πριν λίγες ημέρες η αναπληρώτρια του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΤ Παναγιώτα Ψιλογαλάνη στην εισήγησή της τόνισε:
«Σύμφωνα με την απόφαση 191/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας αποφασίστηκε η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρο 261 - παράγραφος 2 - 3ο εδάφιο (Εκτακτος Διαχειριστικός Ελεγχος μπορεί να διενεργείται από ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου), άρθρο 261 - παράγραφος 1 - 3ο εδάφιο. Ως ελεγκτές ορίζονται Ορκωτοί Ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία). Το χρονικό διάστημα που θα διενεργηθεί ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ορίζεται από 01/01/2011 έως 31/12/2018.
Επίσης μετά από ενημέρωση που είχα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας - Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης μου αναφέρθηκε ότι πρέπει να διενεργηθεί άμεσα Εκτακτος Διαχειριστικός Ελεγχος στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και να τους κοινοποιήσουμε άμεσα τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω κρίνεται αναγκαίος ο Εκτακτος Διαχειριστικός Ελεγχος στη ΔΕΥΑ».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER