Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 08:40

Ψηφίζεται το μνημόνιο συνεργασίας: Δήμος και “Διάζωμα” για την προβολή της Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Ψηφίζεται το μνημόνιο συνεργασίας: Δήμος και “Διάζωμα” για την προβολή της Καλαμάτας

Μνημόνιο μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Σωματείου “Διάζωμα”, για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή και περιαστικού χώρου της πόλης, πρόκειται να εγκριθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μεθαύριο Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα, με τηλεδιάσκεψη.

Στην εισήγηση επισημαίνεται ότι “στόχος του μνημονίου είναι οι φορείς που εκπροσωπούνται να επιδιώξουν από κοινού, με τον βέλτιστο τρόπο, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αστικού ή και περιαστικού χώρου της πόλης, συμπληρωματικού με το υλοποιούμενο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με προοπτική είτε να ενταχθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2021-2027 ή να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου ή τμηματικά από διάφορες άλλες πηγές (π.χ. υπόλοιπα τρέχοντος ΕΣΠΑ, ίδια διαθέσιμα του δήμου, πόρους του ΠΔΕ κ.λπ.).
Στόχος μεταξύ άλλων είναι να ενισχυθεί η Καλαμάτα, να αξιοποιήσει και να αναδείξει όλους τους δυνητικούς της πόρους (φυσικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς), να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών και να καταστεί ακόμη περισσότερο, ελκυστικότερος τουριστικός προορισμός, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας”.
Σημειώνεται πως “το εν λόγω πρόγραμμα θα περιλάβει μεταξύ άλλων διαδρομές ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης του αστικού ή και περιαστικού χώρου. Κατά συνέπεια, θα περιλάβει τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και αναστηλώσεις ή συντηρήσεις μνημείων και κτηρίων, που θα υποδειχθούν από τη στρατηγική μελέτη (master plan) του προγράμματος, δράσεις για την αμφίδρομη «επικοινωνία» της πόλης με τον περιαστικό χώρο και τις γύρω αγροτικές περιοχές, καθώς και τις ακόλουθες οργανωτικές ενέργειες:
Επιστημονικά τεκμηριωμένο μάρκετινγκ και branding. Επαγγελματικά σχεδιασμένη προβολή. Σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις (τουριστικές, αγροτικές, μεταποιητικές κλπ.) της ευρύτερης περιοχής και με αξιόλογα τοπικά προϊόντα. Ψηφιακά μέσα που να καταλαμβάνουν χρονικά τις περιόδους πριν, κατά και μετά το ταξίδι του επισκέπτη. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται και μέσα in situ (π.χ. ψηφιακή ξενάγηση), αλλά και ηλεκτρονικό πωλητήριο (e-shop) κλπ. Παραγωγή και διάθεση ενθυμίων, π.χ. αντιγράφων χαρακτηριστικών ευρημάτων της περιοχής ή και αντικειμένων σύγχρονης τέχνης κλπ. Εκδηλώσεις εντός της πόλης με πολιτιστικό περιεχόμενο”.
Στο σχέδιο του μνημονίου διευκρινίζεται ότι “το «Διάζωμα», στο πλαίσιο των σκοπών του, επιθυμεί να υποστηρίξει το Δήμο Καλαμάτας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και μέσω αυτού: α) στην ποιοτική διαφοροποίηση και στην περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, β) στην αύξηση της επισκεψιμότητας των αξιοθέατων και την παροχή βιωματικής εμπειρίας στους επισκέπτες της πόλης. Για το λόγο αυτό, το «Διάζωμα» θα αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την επεξεργασία ολοκληρωμένων σχεδίων σύνθεσης πολιτιστικών και φυσικών πόρων σε εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν/εμπειρία και σύνδεσής του με την τοπική οικονομία σε αντίστοιχα προγράμματα για άλλες περιφέρειες και δήμους της χώρας (π.χ. πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, διαδρομή φύσης και πολιτισμού «Οιδίπους», μάρκετινγκ πόλης Ηρακλείου κ.α.).
Η συνδρομή του «Διαζώματος» στοχεύει στην διασφάλιση του ολιστικού χαρακτήρα σε όλες τις φάσεις του αναπτυξιακού αυτού εγχειρήματος, που αποτελεί μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα”.


NEWSLETTER