Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 16:47

Προσφυγή κατά απόφασης του Δήμου Οιχαλίας για άδεια στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων

Γράφτηκε από την
Προσφυγή κατά απόφασης του Δήμου Οιχαλίας για άδεια στη μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων


Προσφυγή στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κατέθεσαν ο πρόεδρος της Καλλιρρόης και οι πρόεδροι 5 συλλόγων της περιοχής, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Οιχαλίας, για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου, για την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Κοινότητα Καλλιρρόης.


Ζητούν, ακόμα: “Την έκδοση σχετικής ειδικής πράξεως από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου για το παράνομο αυτής, με την ταυτόχρονη ακύρωσή της. Την αναστολή εκτελέσεως της ανωτέρω αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Οιχαλίας και με προσωρινή διαταγή με απόφαση του κ. Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρις: α) εκδόσεως αποφάσεως από το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πενταμελούς Συνθέσεως ή από οποιοδήποτε δικαστικό σχηματισμό ήθελαν παραπεμφθεί οι κατωτέρω αιτήσεις ακυρώσεως, και ειδικότερα επί των αιτήσεων ακυρώσεως αριθμ. καταθ. 3247/2014 του Πολιτιστικού Συλλόγου χωρίου Παλαιόχουνης κλπ., καθώς και της αριθμ. καταθ. 3797/2014 αιτήσεως ακυρώσεως του Νικολάου Πατσαρίνου κλπ.. κατά της αριθμ. 173714/2014 αποφάσεως ΥΠΕΚΑ, τότε, νυν υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορούν στην 1η Υποενότητα του έργου σε Παλαιόχουνη Αρκαδίας, β) μέχρι εκδόσεως αποφάσεως του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πενταμελούς Συνθέσεως ή οποιουδήποτε δικαστικού σχηματισμού ήθελε παραπεμφθεί, η από από 9/11/2018 (αριθμ. καταθ. 2982) αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Οιχαλίας κλπ. για τις αποσπαστές πράξεις της Συμβάσεως ΣΔΙΤ με την οποία ζητείται η ακύρωση αυτής. γ) μέχρι εκδόσεως πιστοποιητικού ενάρξεως της από 14/6/2018 Συμβάσεως ΣΔΙΤ κατά το άρθρο 6 αυτής, και τέλος δ) μέχρι εκδόσεως πιστοποιητικού εγκαταστάσεως της, δήθεν, αναδόχου εταιρείας στο χώρο του έργου σε Μεσσηνία από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων”.
Στο μακροσκελές κείμενο της προσφυγής οι πρόεδροι παρουσιάζουν αναλυτικά τους λόγους της αντίδρασής τους στην υλοποίηση του έργου, τις νομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν, κάνοντας λόγο για “έργο που παραβιάζει όλη την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση απορριμμάτων” και για “γνωστό έντονο παρασκήνιο προς την κατεύθυνση της επίτευξης, της υπογραφής της συμβάσεως συμπράξεως ΣΔΙΤ με κάθε μέσον, παρά τα υπάρχοντα νομικά και άλλα κωλύματα ή τις υπαίτιες παραλείψεις, να σταματήσουν ένα έργο, παράνομο από κάθε άποψη και παρωχημένο”.


NEWSLETTER