Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 14:40

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Τριφυλίας

Την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Τριφυλίας, ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, σε έκτακτη συνεδρίασή της.

Με την ίδια απόφαση ενέκρινε “την εξ ολοκλήρου κατάρτιση του ΣΦΗΟ από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020”. Και εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Τριφυλίας να προβεί “σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω”.


NEWSLETTER