Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 16:08

Πρόταση ένταξης δικτύου αποχέτευσης Αριος, Αμμου και Μικρομάνης στο “Αντώνης Τρίτσης”

Γράφτηκε από την
Πρόταση ένταξης δικτύου αποχέτευσης Αριος, Αμμου και Μικρομάνης στο “Αντώνης Τρίτσης”

Πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του υπουργείου Εσωτερικών, του έργου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αριος, Αμμου και Μικρομάνης, προϋπολογισμού 3,9 εκ. ευρώ, κατέθεσε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, το έργο αυτό σκοπό έχει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των Κοινοτήτων Αριος, Αμμου και Μικρομάνης και των κεντρικών αγωγών μεταφοράς από τις 3 κοινότητες έως τους υφιστάμενους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων, που προσάγουν τα ακάθαρτα στο βιολογικό καθαρισμό Καλαμάτας.
Το δίκτυο εκκινεί από τον πλέον απομακρυσμένο από τον οικισμό του Αμμου. Ο κεντρικός συλλεκτήρας ακολουθώντας νοτιοανατολική κατεύθυνση τοποθετείται σε υφιστάμενους οδούς εντός των ορίων των οικιστικών ζωνών Αμμου και Αρι και παραλαμβάνει τα λύματα των δύο οικισμών. Στο τμήμα αυτό ο κεντρικός συλλεκτήρας παραλαμβάνει τα λύματα μέσω των δευτερευόντων αγωγών ή και με απευθείας συνδέσεις. Στη συνέχεια ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός είναι αγωγός μεταφοράς, τοποθετείται σε υφιστάμενους δρόμους και ακολουθώντας νοτιοανατολική πορεία παραλαμβάνει τα λύματα της Μικρομάνης. Τέλος στρέφεται προς νότο και καταλήγει στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) της Μεσσήνης.
Για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης των 3 κοινοτήτων θα κατασκευαστούν συνολικά 26.360 μέτρα δικτύων.
Για την ορθή λειτουργία του έργου προβλέπεται να κατασκευαστούν 6 αντλιοστάσια. Το κεντρικό αντλιοστάσιο για το σύνολο των λυμάτων των οικισμών Αρι και Αμμου (Α/Σ Α1), το Α/Σ Μικρομάνης για το σύνολο των λυμάτων της Μικρομάνης και 4 μικρότερα που καλύπτουν τμήματα του δικτύου των λυμάτων του Αρι και του Αμμου. Όλα τα αντλιοστάσια θα είναι υπόγεια, και προβλέπεται να τοποθετηθούν σε δρόμους, έχουν παρόμοια διάταξη, ορθογωνική μορφή, αλλά διαφορετικές διαστάσεις που εξαρτώνται από τη στάθμη των αγωγών συμβολής και τον αναγκαίο όγκο ρύθμισης.
Τέλος, για να είναι πλήρως λειτουργικό το έργο θα κατασκευαστούν και όλες οι ιδιωτικές συνδέσεις. Το σύνολο των προβλεπόμενων ιδιωτικών συνδέσεων εκτιμήθηκε από τον αριθμό των κατοικιών της πλέον πρόσφατης απογραφής ίσο με 1.060 τεμάχια. Αναλυτικά οι ιδιωτικές συνδέσεις ανά οικισμό θα είναι: Κοινότητα Αριος 620 συνδέσεις. Κοινότητα Αμμου 140 συνδέσεις. Κοινότητα Μικρομάνης 300 συνδέσεις.
Όπου είναι εφικτό ο αγωγός οικιακής σύνδεσης θα εκβάλλει σε φρεάτιο επίσκεψης του δικτύου ακαθάρτων. Στις λοιπές θέσεις θα συνδέεται με τον αγωγό ακαθάρτων. Οι συνδέσεις των σωλήνων των ιδιωτικών συνδέσεων με τους αγωγούς ακαθάρτων θα είναι απόλυτα στεγανές με τη χρησιμοποίηση σαμαριών μηχανικής σύσφιγξης.


NEWSLETTER