Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 15:53

Μελέτες για αγροτική οδοποιία στο Δήμο Πύλου – Νέστορος

Γράφτηκε από την
Μελέτες για αγροτική οδοποιία στο Δήμο Πύλου – Νέστορος

Τη σύνταξη μελετών για την υλοποίηση έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας προωθεί ο Δήμος Πύλου - Νέστορος.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε τη σκοπιμότητα σύναψης και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης του δήμου με τον αναπτυξιακό οργανισμό ΟΤΑ “Πάρνωνας ΑΕ” για την ωρίμανση (σύνταξη μελετών) του έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας, προϋπολογισμού 80.066,68 ευρώ. Ορισε ως εκπροσώπους του δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης τον αντιδήμαρχο Τάσο Χρονόπουλο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Ρομπάκη, με αναπληρωτές τους αντιδημάρχους Διονύση Αγγελόπουλο και Δημήτρη Σιψά. Ορισε εκπροσώπους του δήμου στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης τους μηχανικούς Κώστα Βέργο και Γιώργο Τζιβίσκο. Κι εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
Η “Πάρνωνας ΑΕ” αναμένεται να εκπονήσει τοπογραφική, μελέτη οδοποιίας, μελέτη τεχνικών έργων, περιβαλλοντική μελέτη και να συντάξει τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ - ΦΑΥ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο που θα ετοιμαστεί μελετητικά, αφορά την κατασκευή αγροτικής οδοποιίας σε οικισμούς του Δήμου Πύλου - Νέστορος (Ακριτοχώρι - Καπλάνι, Βάγιες, Βελανιδιά - Μπουνέλια, Γιάλοβα - Ελαιόφυτο, Σαλαντί - Ευαγγελισμός, Σαλαντί - Μηναγιώτικο ρέμα, Υάμεια -Χρυσοκελλαριά, Χουνάκια Γλυφάδας), όπου διέρχεται από αγροτικές εκτάσεις, ενώ δεν ξεφεύγει από τα όρια του υφιστάμενου οδικού δικτύου.


NEWSLETTER