Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 10:38

Εγκριση τριμερούς προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕΚ

Γράφτηκε από την
Εγκριση τριμερούς προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕΚ

Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Καλαμάτας και “Φάρις” για την ετήσια λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕΚ, ποσού 135.000 ευρώ, ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, με τηλεδιάσκεψη.

Το υπουργείο θα διαθέσει 35.000 ευρώ, η Περιφέρεια 30.000 και ο δήμος 70.000 ευρώ.

Από τους εκπροσώπους των μειοψηφιών εκφράστηκαν παράπονα για μικρές χρηματοδοτήσεις του Δημοτικού Θεάτρου από το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και για την ετήσια και όχι τριετή πρόβλεψη, ενώ κρίθηκαν ως θετικοί οι πρόσθετοι όροι για χρηματοδότηση, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Ο πρόεδρος της “Φάρις” Παντελής Δρούγας και ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησαν ότι θα προβλεφθεί τριετής χρηματοδότηση από το 2022.

Στους όρους που αφορούν τη “Φάρις” για να δοθούν τα χρήματα από το υπουργείο και την Περιφέρεια, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: “ 1. Να διαθέτει καλλιτεχνικό διευθυντή. 2. Να λειτουργεί αδιαλείπτως, τόσο κατά τη χειμερινή όσο και κατά τη θερινή θεατρική περίοδο κάθε έτους και να διατηρεί Κεντρική και Παιδική Σκηνή. 3. Να υλοποιεί τουλάχιστον τρεις θεατρικές παραγωγές κατ’ έτος -δύο από την Κεντρική Σκηνή και μία από την Παιδική Σκηνή- κατά τη χειμερινή και θερινή θεατρική περίοδο. Ως θεατρική παραγωγή νοείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θεατρικής παράστασης με συντελεστές του ίδιου του ΔΗΠΕΘΕ. 4. Να απασχολεί εξ ολοκλήρου επαγγελματίες, αποφοίτους αναγνωρισμένης από το υπουργείο Πολιτισμού δραματικής σχολής, με συμμετοχή σε μια τουλάχιστον επαγγελματική θεατρική παραγωγή. 5. Εκτός από την πόλη στην οποία εδρεύει, να καλύπτει θεατρικά και την περιφέρεια. 6. Να ενθαρρύνει την τοπική ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί με σαφή διάκριση από την επαγγελματική δραστηριότητα, με τρόπους που κρίνει πρόσφορους και οι οποίοι δεν θα πρέπει να συνδέονται με την κατεξοχήν θεατρική της παραγωγή. 7. Να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής και να αναπτύσσει δραστηριότητα που κρίνει απαραίτητη για τη στήριξη και ενίσχυση της θεατρικής δημιουργίας και την προαγωγή της θεατρικής παιδείας”.


NEWSLETTER