Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 17:59

Ζητούν συμβάσεις αορίστου χρόνου στον Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Ζητούν συμβάσεις αορίστου χρόνου στον Δήμο Καλαμάτας

 

Τρεις εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, που έχουν προσληφθεί για 8 μήνες, ζητούν να παραμείνουν με συμβάσεις αορίστου χρόνου, με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας.

Η υπόθεσή τους συζητήθηκε προχθές Δευτέρα στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου, καθώς την ίδια μέρα εκδικαζόταν, μετά από αναβολή στο Μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας, η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής των εργαζομένων στο δήμο, με την οποία ζητούσαν “να υποχρεωθεί ο δήμος να αποδέχεται την εργασία τους μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της 15-10-2020 αιτήσεώς τους ασφαλιστικών μέτρων”.

Το αίτημά τους υποστήριξε η δημοτική αρχή, ενώ αντέδρασαν και επιφυλάχθηκαν οι μειοψηφίες, καθώς καταψήφισε ο Βασίλης Κοσμόπουλος και λευκό ψήφισαν ο Βασίλης Τζαμουράνης και η Μαρία Οικονομάκου: Εξέφρασαν εκτιμήσεις πως τα άτομα που προσελήφθησαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχουν σχέσεις με τη δημοτική αρχή, καθώς και απορίες που η αίτηση υποβλήθηκε στην Αθήνα και όχι στην Καλαμάτα, αλλά και αντιρρήσεις, γιατί για την υπόθεσή τους δεν υπήρχε εισήγηση της υπηρεσίας, αλλά του δημάρχου.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι η περίπτωσή τους μοιάζει με αυτή των συμβασιούχων της ΔΕΥΑΚ που δικαιώθηκαν δικαστικά.

Στην εισήγηση του δημάρχου, που έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από την επιτροπή, αναφερόταν:

«Επί της παραπάνω αιτήσεως εισηγούμαστε τα ακόλουθα: “1) Να αναγνωριστεί ότι οι αιτούντες εργαζόμενοι... από την ημέρα της έναρξης της απασχόλησης τους στο Δήμο Καλαμάτας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση καθαριότητας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτής και η αποχώρηση των συμβασιούχων από τον δήμο θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία του. 2) Να συνομολογηθεί η ιστορική βάση και τα πραγματικά περιστατικά της από 15/12/20 με γενικό αριθμό καταθέσεως 90383/2020 και με ειδικό αριθμό καταθέσεως 10032/2020 αίτησης των εργαζόμενων, στην οποία περιέχεται αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής το οποίο συζητείται την 11/01/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 3) Να συνομολογηθεί η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων και η Αίτηση Προσωρινής διαταγής των ανωτέρω εργαζομένων. 4) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το από 7/1/2021 σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου να ορισθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Καλαμάτας για την παραπάνω υπόθεση ο δικηγόρος Αθήνας Μανουράς Ιωάννης του Βασιλείου, ο οποίος να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο ή σε κάθε τυχόν μετά από αναβολή ή από ματαίωση δικάσιμο κατά την εκδίκαση του αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής . 5) Να εξουσιοδοτηθεί περαιτέρω ο ίδιος δικηγόρος να συνομολογήσει την ιστορική βάση της παραπάνω αιτήσεως των εργαζομένων και τα πραγματικά περιστατικά αυτής, στην οποία περιέχεται αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής το οποίο συζητείται την 11/01/2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER