Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 20:23

Κατάθεση προτάσεων για το ΣΒΑΚ Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Κατάθεση προτάσεων για το ΣΒΑΚ Καλαμάτας

 

Προτάσεις κατατέθηκαν για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καλαμάτας.

Αυτό έγινε με την ανάρτηση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ΣΒΑΚ από τον ανάδοχο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, τυχόν σχόλια - παρατηρήσεις - προτάσεις αναμένεται να γίνουν μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, ώστε στη συνέχεια την Τετάρτη 27 του μήνα να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική διαβούλευση.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, οι διαρκείς στόχοι του Δήμου Καλαμάτας για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη είναι: Μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου στην πόλη για τις καθημερινές μετακινήσεις. Λειτουργία ενός πλήρους, επαρκούς, ανταγωνιστικού προς το Ι.Χ., ελκυστικού και προσιτού οικονομικά συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας, φιλικής προς το περιβάλλον. Δημιουργία υποδομών για ενθάρρυνση και εξυπηρέτηση των ευάλωτων χρηστών: πεζοί, παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, ποδηλάτες. Δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος μεταφορών και τροφοδοσίας για την εξυπηρέτηση της αγοράς και της οικονομικής ζωής της πόλης. Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την τήρηση και εφαρμογή των παραπάνω.

Στον ιστότοπο του ΣΒΑΚ Καλαμάτας (https://svak.kalamata.gr), στον οποίο μπορεί να καταθέτει τις προτάσεις του όποιος το επιθυμεί, και συγκεκριμένα στην ενότητα "Διαβουλεύσεις", έχουν αναρτηθεί τα παραδοτέα της α' φάσης (έκθεση, σχέδια, παραρτήματα, κλπ.).

Ο δήμος υπενθυμίζει ότι η 1η διαβούλευση για το ΣΒΑΚ πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2019 στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής, η 2η στις 27 Ιανουαρίου 2020 στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας και ακολούθησε η συλλογή και ανάλυση όλων των δεδομένων από τον ανάδοχο.

Αναφέρει πως “το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και την ικανοποίηση των αναγκών όλων των κατοίκων σε σχέση με την βιώσιμη κινητικότητα, με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην Καλαμάτα και την παροχή υψηλής ποιότητας μεταφορών με έμφαση στο περπάτημα, το ποδήλατο και τη δημόσια συγκοινωνία”.


NEWSLETTER