Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021 12:03

Δήμος Καλαμάτας: Συμμετοχή σε πρόγραμμα για την ενεργειακή φτώχεια

Γράφτηκε από την
Δήμος Καλαμάτας: Συμμετοχή σε πρόγραμμα για την ενεργειακή φτώχεια

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Powerpoor, για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, θα συμμετάσχει ο Δήμος Καλαμάτας.

Βασικός στόχος του Powerpoor, το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020, είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των ενεργειακά φτωχών πολιτών, καθώς και η ενθάρρυνση της αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. ίδρυση και συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες, ανάπτυξη συνεργασιών, συλλογική χρηματοδότηση, κ.ά.).

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω της Βιώσιμης Πόλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δήμο, ενεργειακά φτωχοί πολίτες θεωρούνται όσοι δεν μπορούν να ζουν σε συνθήκες θερμικής άνεσης, δηλαδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θερμάνουν επαρκώς τις κατοικίες τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή και να διατηρήσουν μια ανεκτή θερμοκρασία το καλοκαίρι, ενώ ενδέχεται να ζουν σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας (π.χ. κατοικίες με προβλήματα υγρασίας, μούχλας ή και διαρροών) και συνήθως καθυστερούν ή αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Powerpoor θα αναπτυχθεί μια καινοτόμα πλατφόρμα που θα είναι προσβάσιμη από τους πολίτες και θα διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, καθώς επίσης την εφαρμογή παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης μικρής εμβέλειας, αλλά και την εγκατάσταση πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Παράλληλα, θα ενημερώνει τους πολίτες για τις δυνατότητες συμμετοχής σε υφιστάμενες Ενεργειακές Κοινότητες, θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη δυνατότητα ίδρυσης νέων Ενεργειακών Κοινοτήτων και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε συλλογικά προγράμματα χρηματοδότησης, μέσω ενημέρωσης.


NEWSLETTER