Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 22:34

Καλαμάτα: Προς έγκριση το αντιπλημμυρικό στην Ευριπίδου

Γράφτηκε από τον
Καλαμάτα: Προς έγκριση το αντιπλημμυρικό στην Ευριπίδου

Επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ, καλείται να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, με τηλεδιάσκεψη.

Πρόκειται για το έργο “Κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας”, που σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, “θα ξεκινά από τη διασταύρωση των οδών Ευριπίδου και Ακρίτα και θα οδηγεί τα όμβρια μιας μεγάλης νότιας ζώνης της Καλαμάτας στη θάλασσα, έξω από τον προλιμένα. Ο νέος αγωγός θα αποσυμφορήσει τον υπάρχοντα της Φαρών και θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις περιοχές ανατολικά αυτής και με κατεύθυνση προς Νότο, από τις οποίες διέρχεται”.

Στην ίδια ενημέρωση υπενθυμίζεται ότι “με παρέμβαση του δημάρχου πρόσφατα αντιμετωπίστηκαν προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί σε γραφειοκρατικό επίπεδο και πλέον -μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις- έχει ξεκινήσει η διαδικασία διεκδίκησης χρηματοδότησης του έργου”.

Αναλυτικά, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται ότι “το περιβαλλοντικά εξεταζόμενο έργο αποτελεί το τελικό τμήμα - έργο εκβολής του έργου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της Ζώνης Ι του συστήματος ομβρίων της Καλαμάτας, που εκτείνεται από τη γραμμή του αιγιαλού έως το σημείο εκβολής του στον Μεσσηνιακό Κόλπο, συνολικού μήκους 121,3 μέτρων. Το συνολικό έργο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που συγκεντρώνονται στη Zώνη I του συστήματος αποχέτευσης ομβρίων της πόλης της Καλαμάτας, εμβαδού 69,5 εκταρίων, αποτελείται από νέα τμήματα κεντρικού συλλεκτήρα, μήκους 1.728 μέτρων κλειστής μεταβαλλόμενης διατομής (από DΝ600 έως 3,00Χ2,40) και δευτερεύοντες συλλεκτήρες/αγωγοί ομβρίων, σωληνωτής διατομής (DN400-DN1200) συνολικού μήκους 1.975 μέτρων, διατάσσεται δε στο συντριπτικό τμήμα του σε εντός σχεδίου περιοχή και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την υπαγωγή του σε εξέταση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων.

Το έργο εκβολής κατασκευάζεται αμέσως ανατολικά του προβλήτα του προλιμένα Καλαμάτας, σε επαφή με τον υφιστάμενο αγωγό εκβολής της Ζώνης ΧΙΙ. Η συνολική επιφάνεια για τη διέλευση του συλλεκτήρα από τη ζώνη του αιγιαλού στο τμήμα της εκβολής του υπολογίζεται σε 465 τ.μ., ενώ οι επιφανειακές επεμβάσεις για την προσαρμογή του αγωγού στα προϋφιστάμενα έργα υποδομής στη ζώνη αυτή υπολογίζονται σε 1.067 τ.μ. Το περιβαλλοντικά εξεταζόμενο έργο τοποθετείται στην εντός αιγιαλού ζώνη, στην Ανατολική Παραλία της Καλαμάτας, στο ύψος του μόλου του προλιμένα, με τον οποίο συναρμόζεται. Ο κεντρικός συλλεκτήρας ακολουθεί τις οδούς Βύρωνος και Ακρίτα με νότια κατεύθυνση και στρέφει στην παραλιακή οδό Ναυαρίνου προς τα ανατολικά στο ύψος του βασικού προβλήτα του «Πανελληνίου». Κατά το τελικό τμήμα της διαδρομής του, ο συλλεκτήρας διατάσσεται εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καλαμάτας και διέρχεται, κατά σειρά, από τη θεσμοθετημένη γραμμή αιγιαλού και τα όρια του σχεδίου πόλης, πριν καταλήξει στο ανοικτής διαμόρφωσης έργο τελικής εκβολής του”.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η μελέτη παρατηρεί πως “κατά τη λειτουργία του έργου, ο μικρός κίνδυνος από ενδεχόμενες παράνομες συνδέσεις ακαθάρτων στο δίκτυο των ομβρίων αντιμετωπίζεται με τακτικό έλεγχο και δίωξη των παρανομούντων, σε συνδυασμό με τακτική επιθεώρηση της καλής κατάστασης και καθαρισμό των δικτύων. Η αποξήλωση του διά του έργου ακυρωνόμενου αγωγού ομβρίων στον προλιμένα (το ύψος της οδού Βουλγαροκτόνου) μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο και συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της ζώνης του προλιμένα. Τα πιο πάνω κωδικοποιούνται σε ενιαίο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του έργου που κατανέμει ρόλους και αρμοδιότητες στους εμπλεκόμενους φορείς στη διεύθυνση, κατασκευή και λειτουργία του έργου και συμπληρώνεται από Σχέδιο Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στη φάση της κατασκευής και στη φάση της λειτουργίας του έργου”.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το έργο “αντιμετωπίζει τη συχνή και έντονη λίμναση υδάτων στην περιοχή εξυπηρέτησης και τις επιπτώσεις της στην ποιότητα οίκησης, την οδική ασφάλεια και την εξυπηρέτηση παρόδιων χρήσεων και εγκαταστάσεων. Η θετική επίπτωση της υλοποίησης του έργου στη διάρθρωση και τα οικιστικά χαρακτηριστικά της
περιοχής εξυπηρέτησης κρίνεται σημαντική. Με την έννοια αυτή, το έργο συμβάλλει θετικά στην διά του ΓΠΣ προγραμματισμένη οργάνωση των χρήσεων της περιοχής, λόγω της προσφοράς σε αυτήν μιας ουσιώδους για αστικές χρήσεις υποδομής.

Αλλες θετικές επιπτώσεις της κατασκευής του έργου περιλαμβάνουν την άρση των εκροών ομβρίων στην κλειστή λιμενολεκάνη του προλιμένα και την τοπική αναβάθμιση της ανατολικής παραλιακής ζώνης, με την ακύρωση - αποξήλωση του εκεί υφιστάμενου αγωγού ομβρίων που θα αντικατασταθεί από το
εξεταζόμενο έργο”.

Οσον αφορά τις εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν, για την τελική εκβολή του αγωγού στη θάλασσα, περιλαμβανόμενης και της θέσης του υφιστάμενου αγωγού στο ύψος της οδού Βουλγαροκτόνου, που απορρίφθηκαν από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, “κυρίως για λόγους προστασίας των μη ανανεούμενων υδάτων στη λιμενολεκάνη του προλιμένα Καλαμάτας. Η μη κατασκευή του έργου συνεπάγεται τη συνέχιση των διαπιστωμένων φαινομένων πλημμυρισμού των παραλιακών περιοχών χαμηλότερου υψομέτρου της ζώνης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς και την μη αποδεκτή εκροή των υπερχειλίσεων στη λιμενολεκάνη του προλιμένα Καλαμάτας, άναρχα ή μέσω
του (καταργούμενου) οχετού στο ύψος της οδού Βουλγαροκτόνου”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER