Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 19:40

Εγκριση ισολογισμού Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Εγκριση ισολογισμού Δήμου Τριφυλίας


Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας ενέκρινε τις καταστάσεις Εσόδων – Εξόδων και ισολογισμού του Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2020 του δήμου.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης πάντως επισημάνθηκε ότι με βάση τα στοιχεία η παραγωγή έργου είναι πολύ μικρή.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα πληρωθέντα έργα με βάση τον προϋπολογισμό είναι μόλις 4,6%.
Η Σταματία Αλεξοπούλου, σύμβουλος της αντιπολίτευσης, επισήμανε:
«Το Γ’ τρίμηνο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Μέσα στον Οκτώβριο 2020 έπρεπε η Οικ. Επιτροπή να συζητήσει το θέμα της σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του Γ’ τριμήνου στις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου έπρεπε να υποβληθεί η έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν ήρθε το θέμα στην Οικ. Επιτροπή πολύ νωρίτερα τους προηγούμενους μήνες; Έχει συνταχθεί Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου σύμφωνα με την ΚΥΑ και το Έγγραφο 44485/2018 ΥΠΕΣ;
Σημειώνω τα εξής: Προϋπολογισμός Εσόδων 30.608.741,34 ευρώ. Εισπραχθέντα 15.850.399,30 ευρώ. Σχεδόν στο 50% μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.326.084,7 ευρώ . Στο 66,3%. Οι δημότες μας μέσα στην πανδημία και με τις οικονομικές επιπτώσεις στην αγορά και στην κοινωνία πλήρωσαν σε αναλογικά πολύ μεγάλο ποσοστό τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στον δήμο μας. Δεν είναι μπαταχτσήδες οι δημότες μας. Είναι νοικοκυραίοι όπως δείχνουν και τα στοιχεία.
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6.414.814,2 ευρώ. Εισπραχθέντα 667.947,35 ευρώ. Μόνο 10,4%. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υστέρησης.
Στα Έξοδα: Οι Αμοιβές αιρετών και τρίτων εμφανίζονται σε υψηλά ποσοστά. Στον προϋπολογισμό είναι 774.668,84 ευρώ. Ενταλθέντα 382.377,64 ευρώ και Πληρωθέντα 350.482,88 ευρώ. Οι Επενδύσεις στον προϋπολογισμό είναι 10.434.079,36 ευρώ και Πληρωθέντα από αυτά 535.140,08 ευρώ. Μόνο 5,1%. Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Τα Έργα στον προϋπολογισμό εξόδων είναι 7.301.527 ευρώ, τα Τιμολογηθέντα 415.666,77 ευρώ (μόνο 5,6%) και τα Πληρωθέντα 339.967,51 ευρώ (μόνο 4,6%). Από αυτό φαίνεται ότι μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον υπήρχε πολύ σοβαρή υστέρηση στην εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος και στην υλοποίηση έργων.
Με την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2020 αποδεικνύεται ότι η παραγωγή έργου είναι πολύ μικρή. Ας ελπίσουμε ότι
το Δ’ τρίμηνο θα αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο».


NEWSLETTER