Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 13:34

Καλαμάτα: Ο Β. Τζαμουράνης για δεσμευμένα οικόπεδα

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Ο Β. Τζαμουράνης για δεσμευμένα οικόπεδα

Στο θέμα των δεσμευμένων από τον πολεοδομικό σχεδιασμό οικοπέδων της Καλαμάτας επανήλθε χθες με ερώτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επικεφαλής του “Πρότυπου Δήμου” Βασίλης Τζαμουράνης.

“Τα τελευταία χρόνια ύστερα από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας αναφορικά με τις αποδεσμεύσεις τέτοιων οικοπέδων και τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, αρκετοί σημαντικοί τέτοιοι ελεύθεροι χώροι χάθηκαν οριστικά”, σημειώνει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά, στην ερώτησή του ο Β. Τζαμουράνης παρατηρεί: “Κύριε πρόεδρε, με σχετική ερώτησή μου στις 28-9-2020 είχα αναφερθεί στο πρόβλημα των δεσμευμένων από τον πολεοδομικό σχεδιασμό οικοπέδων. Είναι γνωστό σε όλους ότι με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο Καλαμάτας και ιδιαίτερα με την αναθεώρησή του μετά τους σεισμούς δεσμεύθηκαν αρκετά αδόμητα οικόπεδα στον πυκνοδομημένο ιστό της πόλης (στο κέντρο, στη Ράχη, στην Παραλία, στον Αγιο Σίδερη και αλλού), προκειμένου να τεθούν στην κοινή χρήση ως πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης κ.ά. Τα τελευταία χρόνια ύστερα από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας αναφορικά με τις αποδεσμεύσεις τέτοιων οικοπέδων και τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, αρκετοί σημαντικοί τέτοιοι ελεύθεροι χώροι χάθηκαν οριστικά, αφού οι ιδιοκτήτες των κατέφυγαν στα δικαστήρια και επέτυχαν την άρση του πολεοδομικού «βάρους», δηλαδή την αποδέσμευσή τους, αφού ο δήμος δεν κατάφερε να τους απαλλοτριώσει. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νέο νόμο Ν.4759 /2020 το πλαίσιο αυτό γίνεται ακόμη πιο ασφυκτικό, με κίνδυνο να χαθούν οριστικά οι εναπομείναντες δεσμευμένοι κοινόχρηστοι χώροι που δεν έχουν ακόμη αποκτηθεί από τον δήμο”.
Ο επικεφαλής του “Πρότυπου Δήμου” ρωτάει τη δημοτική αρχή: “1. Τι προτίθεται να κάνει με τα δεσμευμένα οικόπεδα που δεν έχουν ακόμη αποκτηθεί από τον δήμο στις περιοχές των πυκνοδομημένων και του σχεδίου του 1905; 2. Γιατί δεν προχωρά στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου που προβλέπεται από τον νόμο στο πλαίσιο εφαρμογής του
πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης; 3. Εχει υποβληθεί κάποιο αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο για επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως, όπως προβλέπει το άρθρο 93 του νέου νόμου;”.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
Ο κ. Τζαμουράνης ενημερώνει ότι συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει:
“Αρθρο 88: Αρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης
1. Η ρυμοτομική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης, εάν παρέλθουν: α. 15 έτη από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο αυτή επιβλήθηκε για πρώτη φορά, ή β. 5 έτη από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή πράξης αναλογισμού, ή γ. 18 μήνες από τον καθορισμό τιμής μονάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 20 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17).
2. Μετά από την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ο ιδιοκτήτης, με αίτηση προς τον οικείο δήμο, δύναται να ζητήσει την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου η ιδιοκτησία του να καταστεί οικοδομήσιμη.
3. Το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας 6 μηνών από την κατάθεση της αίτησης της παρ. 2 είτε αποδέχεται την αίτηση και εκκινεί τη διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου είτε προτείνει στον οικείο περιφερειάρχη την εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό ή τη μερική επανεπιβολή της.
Αρθρο 92
Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων
1. Για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση, ιεραρχούνται ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη.
Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, μετά την κατάταξή τους σύμφωνα με την παρ. 2, ιεραρχούνται με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
6. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου”.


NEWSLETTER