Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 14:00

Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Γράφτηκε από την
Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Την ένταξη της πρότασης για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗ) στο Πράσινο Ταμείο πρόκειται να αποδεχθεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στη 1 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη.

Στην ίδια συνεδρίαση η επιτροπή αναμένεται: Να αποδεχθεί την απόφαση τροποποίησης της πράξης για την επισκευή του κτηρίου του πρώην κινηματογράφου “Ηλέκτρα” για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης, κλπ.). Να εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας. Να εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη στο έργο συντηρήσεων-επισκευών στα νεκροταφεία του δήμου. Να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο βελτίωσης δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης. Να εξειδικεύσει πίστωση για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στη δημιουργία βίντεο - ντοκιμαντέρ του Πολεμικού Μουσείου, για την επανάσταση στο Μοριά. Να ορίσει συμβολαιογράφο για την σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ. 592/09-12-2019 δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας του δήμου. Να ορίσει δικηγόρο για υποθέσεις των κληροδοτημάτων “Παναγιώτη Δραγώνα” και “Αντωνίου Παπακωνσταντίνου”.


NEWSLETTER