Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021 08:15

Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Γράφτηκε από την
Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

 

Την ένταξης της πρότασης για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.) στο Πράσινο Ταμείο, πρόκειται να αποδεχθεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας σήμερα στη 1 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη.

Στη σημερινή συνεδρίαση η επιτροπή αναμένεται: Να αποδεχθεί την απόφαση τροποποίησης της πράξης για την επισκευή του κτηρίου του πρώην κινηματογράφου “Ηλέκτρα” για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης, κ.λπ.). Να εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου συντήρησης αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας. Να εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου συντηρήσεων επισκευών στα κοιμητήρια του δήμου. Να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο βελτίωσης δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης. Να εξειδικεύσει πίστωση για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στη δημιουργία βίντεο - ντοκιμαντέρ του Πολεμικού Μουσείου, για την επανάσταση στον Μοριά. Να ορίσει συμβολαιογράφο για τη σύνταξη πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ. 592/09-12-2019 δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας του δήμου. Να ορίσει δικηγόρο για υποθέσεις των κληροδοτημάτων “Παναγιώτη Δραγώνα” και “Αντωνίου Παπακωνσταντίνου”.


NEWSLETTER