Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 12:44

Προσλήψεις καθαριστριών στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την
Προσλήψεις καθαριστριών στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Την πρόσληψη 5 ΥΕ καθαριστριών για τα σχολεία του δήμου, με συμβάσεις ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης (τρεις ώρες ημερησίως) μέχρι και τις 30 Ιουνίου, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Μάνης, σε συνεδρίαση διά περιφοράς.


Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του συγκεκριμένου προσωπικού ανέρχεται σε 14.000 ευρώ, ποσό για το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την πρόσληψη και την έγκριση προϋπολογισμού, σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία.


NEWSLETTER