Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 16:13

Απάντηση Γιαννημάρα σε Ρουτζούνη

Γράφτηκε από την
Απάντηση Γιαννημάρα σε Ρουτζούνη

Με αφορμή χθεσινό άρθρο του δημοτικού συμβούλου Αλέξη Ρουτζούνη για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, ο δήμαρχος Δημήτρης Γιαννημάρας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

“H δημοτική αρχή από τον προηγούμενο Μάρτιο που τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρώτα απαγορευτικά μέτρα για τη διασπορά του COVID-19 από την κυβέρνηση, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα Δημοτικά Συμβούλια να διεξάγονται μέσω τηλεδιασκέψεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence.gr και με τη χρήση του λογισμικού «zoom». Μάλιστα, και για την ιστορία, ο Δήμος Δυτικής Μάνης μας υπήρξε ο πρώτος που πραγματοποίησε εγγραφή στην πλατφόρμα… Όπως και εσείς γνωρίζετε, απεστάλησαν ακριβείς οδηγίες για τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες που έπρεπε να προβούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, ώστε να καταστεί εφικτή η συμμετοχή τους σε συμβούλια μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, υπήρξε και δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για όσους το επιθυμούσαν. Δυστυχώς, όμως, αρκετοί εκ των συμβούλων δεν κατάφεραν να πράξουν τα προαναφερόμενα επικαλούμενοι την έλλειψη των απαραίτητων και βασικών ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, που αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Δημοτικά Συμβούλια μέσω τηλεδιάσκεψης με τον ανώτερο τρόπο. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και μη έχοντας άλλη εναλλακτική, η δημοτική αρχή για όλες τις χρονικές περιόδους που είναι σε ισχύ μέτρα απαγόρευσης λόγω COVID-19, διεξάγει όλες τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων με το μοναδικό νόμιμο τρόπο που της επιτρέπεται: «Διά περιφοράς» (ΕΓΚ 426 77233/13.11.2020, άρθρο 2).
Η δημοτική αρχή παραμένει έτοιμη να πραγματοποιήσει τα Δημοτικά Συμβούλια με τηλεδιάσκεψη, εφόσον όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι σε θέση να συμμετάσχουν. Άλλωστε, η συμμετοχή της δημοτικής αρχής σε συσκέψεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα πραγματοποιείται με τηλεδιασκέψεις, από τον Μάρτιο του 2020.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι δεν σας στερεί κανένας το δικαίωμα της οποιασδήποτε προσφυγής σας και ότι η δημοτική αρχή θα συνεχίσει την διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφαρμόζοντας πιστά την εγκύκλιο 426 του υπουργείου Εσωτερικών”.


NEWSLETTER