Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021 08:30

Κληροδότημα Παναγιώταρου: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητεί να προχωρήσει η παραχώρηση σε ιδιώτη

Γράφτηκε από τον
Κληροδότημα Παναγιώταρου: Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητεί να προχωρήσει η παραχώρηση σε ιδιώτη


Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος του Δήμου Καλαμάτας “Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου” στη Μικρή Μαντίνεια.

Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, δεν συναινεί με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου για την απόρριψη της πρότασης του κ. Θεοδώρου Μπρεζεράκου (ενδιαφερόμενου επενδυτή) για την αξιοποίηση των ακινήτων του κληροδοτήματος – και “προτείνει την κλήση σε διαπραγμάτευση της Διαχειριστικής Επιτροπής (είναι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου) με τον υποψήφιο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 42 του Ν. 4182/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ίδιου νόμου, προκειμένου να προκύψει η βέλτιστη λύση για το κληροδότημα”.
Η υπηρεσία της Αποκεντρωμένης, όπως αναφέρει, έλαβε υπόψη της “το γεγονός ότι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο έχει προ πολλού περιέλθει σε αδράνεια”.
Η απόφαση αυτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει περιληφθεί για συζήτηση, πριν την ημερήσια διάταξη, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μεθαύριο Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη.
Να υπενθυμίσουμε ότι στις 30 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, με κατά πλειοψηφία απόφασή της “απέρριψε την πρόταση του κ. Θεοδώρου Μπρεζεράκου για την αξιοποίηση των ακινήτων του κληροδοτήματος «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου» που βρίσκονται στην Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας, ως μη συμφέρουσα, διότι δεν μπορεί να γίνει οικονομικά και τεχνικά αποδεκτή, έτσι όπως αυτή παρουσιάστηκε χωρίς να διασφαλίζει τα συμφέροντα του κληροδοτήματος για άμεση και συνολική αξιοποίηση της περιουσίας που βρίσκεται στην Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας, καθώς και δεν επιτυγχάνει το μέγιστο αποτέλεσμα για τα συμφέροντα του ιδρύματος και τη βούληση του διαθέτη, σύμφωνα με την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής με αριθμ. Πρωτ. 88091/30-12-2020 εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδημάρχου Διοίκησης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ κ. Φάβα Γεωργίου, η οποία συμπληρώθηκε και με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την πραγματοποίηση της επένδυσης, κατόπιν πρότασης του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζαμουράνη Βασίλειου”.
Γ.Σ.


NEWSLETTER