Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021 19:00

Έργα αγροτική οδοποιίας στην Άμφεια

Γράφτηκε από την
Έργα αγροτική οδοποιίας στην Άμφεια

Στην Κοινότητα Aμφειας εργάζονται τις ημέρες αυτές συνεργεία του εργολάβου που υλοποιεί το έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1.062.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”.

Σύμφωνα με τη μελέτη, παρεμβάσεις προβλέπονται στις περιοχές Αγιος Γεώργιος, Σφήνα και Μπαλέικα της Αμφειας.
Το έργο, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αφορά τη βελτίωση των υφιστάμενων οδών, εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.) οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.ά.


NEWSLETTER