Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 19:29

Πρόσληψη εργατών καθαριότητας στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την
Πρόσληψη εργατών καθαριότητας στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Την πρόσληψη 16 ΥΕ εργατών καθαριότητας για 2 μήνες αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση, όσον αφορά τους σοβαρούς λόγους της πρόσληψης τόσων ατόμων επισημαίνεται: “Το κύριο και χρόνιο πρόβλημα του Δήμου Δυτικής Μάνης σε όλες τις οργανικές μονάδες του, αλλά κυρίως στην Υπηρεσία Καθαριότητας, είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Την περίοδο που διανύουμε η έλλειψη προσωπικού είναι μεγαλύτερη, λόγω απουσίας αρκετών υπαλλήλων της υπηρεσίας σε κανονικές άδειες, σε άδειες ειδικού σκοπού λόγω Covid 19, αλλά και σε απουσίες λόγω συσσώρευσης πολλών ρεπό, λόγω υπερεργασίας των
υπαλλήλων καθαριότητας την καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης, ένας ΥΕ εργάτης καθαριότητας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια άνω των δύο μηνών, με αποτέλεσμα να μην υλοποιείται επαρκώς το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που καταρτίζει η υπηρεσία μας. Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει επαρκώς στις καθημερινές ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων”.


NEWSLETTER