Σάββατο, 06 Μαρτίου 2021 16:28

Σύμβαση για στέγαστρα σε στάσεις της Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Σύμβαση για στέγαστρα σε στάσεις της Καλαμάτας

Την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο για την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, τη μεταφορά και την τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων λεωφορείου, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Καλαμάτας (προϋπολογισμού 125.736 ευρώ), ενέκρινε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου με τηλεδιάσκεψη.

Ανάδοχος είναι η εταιρεία “Χυτήρια Τσίντζα Urban Innovations Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική”, με προσφορά 124.478,64 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι η προσφορά της ήταν η μοναδική που έγινε αποδεκτή, καθώς για τις άλλες δύο προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, δεν κατατέθηκε εγγυητική συμμετοχής και φάκελος δικαιολογητικών - τεχνικής προσφοράς, οπότε απορρίφθηκαν.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” (τα 25.736 ευρώ ίδιοι πόροι του δήμου). Σύμφωνα με τη μελέτη έχουν επιλεγεί προς αναβάθμιση 27 υφιστάμενες στάσεις με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, κυρίως σε κεντρικές περιοχές και στην παραλία της Καλαμάτας.


NEWSLETTER