Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 21:41

Διαγωνισμός για ναυαγοσώστες στο Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Διαγωνισμός για ναυαγοσώστες στο Δήμο Τριφυλίας

Την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 11 το πρωί λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας έτους 2021».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Κυπαρισσίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 47.012,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4412/2016.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός, για οποιονδήποτε λόγο, δεν διεξαχθεί την
προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα επαναληφθεί την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11 π.μ.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες της υπ’ αριθμόν 5/2021 μελέτης.

 


NEWSLETTER