Δευτέρα, 17 Μαϊος 2021 23:05

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Παραχώρηση απορριμματοφόρου στο Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Παραχώρηση απορριμματοφόρου στο Δήμο Τριφυλίας

Για έναν ακόμη μήνα θα παραχωρήσει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος ένα απορριμματοφόρο στον όμορο Δήμο Τριφυλίας, προκειμένου να μπορεί να κάνει την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Σχετικό αίτημα κατέθεσε ο δήμαρχος Τριφυλίας στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, όπου με απόφαση του δημάρχου γίνεται παράταση παραχώρησης έως και τις 30-6-2021.
Την αποδοχή της παράτασης παραχώρησης αποφάσισε ομόφωνα και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας, προκειμένου να καλυφθούν οι σοβαρές ανάγκες στην αποκομιδή και εναπόθεση απορριμμάτων, με τις κάτωθι προϋποθέσεις: Η παραχώρηση γίνεται χωρίς την καταβολή μισθώματος από πλευράς Δήμου Τριφυλίας. Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι έως 30-06-2021. Ο παραπάνω χρόνος δύναται να παραταθεί με σχετική απόφαση. Ο χώρος εργασίας του αναφερόμενου οχήματος ορίζεται αποκλειστικά η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Τριφυλίας. Τα καύσιμα και τα λιπαντικά του οχήματος θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Τριφυλίας, για όσο διάστημα διαρκεί η παραχώρηση. Τυχόν βλάβες, φθορές συντηρήσεις κι επισκευές θα βαρύνουν το Δήμο Τριφυλίας, για όσο διάστημα διαρκεί η παραχώρηση.

 


NEWSLETTER