Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 08:14

Μελέτες για νερό στη Μάνη ζητεί ο Γιαννημάρας

Γράφτηκε από την
Μελέτες για νερό στη Μάνη ζητεί ο Γιαννημάρας

 

Τη σύνταξη των σχετικών μελετών, για τα έργα που θα χρειαστούν για τη μεταφορά του νερού από την Καλαμάτα έως τα χωριά της Μάνης (εξωτερικά δίκτυα, δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.λπ.), ώστε να επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα υδροδότησής τους, ζητεί ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Δημήτρης Γιαννημάρας από τον Σύνδεσμο Υδρευσης Καλαμάτας - Μεσσήνης και κοινοτήτων.

Οπως παρατηρεί, στόχος είναι με τις μελέτες “συντονισμένα να προχωρήσουμε στην ωρίμανση των σχετικών έργων, την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων και ακολούθως στην εκτέλεσή τους, προκειμένου ο δήμος μας να επιλύσει το πρόβλημα υδροδότησής του το συντομότερο δυνατό”.

Στην επιστολή του, που κοινοποιείται στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, ο κ. Γιαννημάρας αναφέρει ότι “είναι γνωστά τα σοβαρότατα προβλήματα υδροδότησης που αντιμετωπίζει o Δήμος Δυτικής Μάνης και ιδιαίτερα οι οικισμοί Καρδαμύλη, Νεοχώρι, Προάστιο, Πύργος, Θαλάμες, Ρίγκλια, Πλάτσα, Αγιος Νικόλαος, Νομιτσί, Αγιος Νίκωνας και Τραχήλα. Επίσης, είναι γνωστό ότι την εποχή αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα απόληψης νερού από τις πηγές του Αγίου Φλώρου και νέου κεντρικού αγωγού μεταφοράς του στην πόλη της Καλαμάτας. Σκοπός των έργων αυτών, εκτός της αναγκαίας αντικατάστασης, λόγω σοβαρότατων προβλημάτων του υπάρχοντος αγωγού, είναι και η κάλυψη υπαρχουσών και μελλοντικών αναγκών υδροδότησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και αυτές του δήμου μας. Σημειώνω ότι στη μελέτη για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα - Μεσσήνη» που συντάχθηκε από το γραφείο μελετών «Βασιλική Κοτσιώνη» ύστερα από την από 29-10-2012 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, για τον προσδιορισμό της δυναμικότητας του αναφερόμενου αγωγού, ελήφθησαν υπόψη και οι απαιτούμενες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών των παραπάνω αναφερόμενων οικισμών του δήμου μας, με τη σχετική παροχή (ημερήσια αιχμή σχεδιασμού για το έτος 2041) να υπολογίζεται σε 5.540 κυβικά μέτρα το 24ωρο”. 

Και επειδή τα εκτελούμενα έργα και οι σχετικές μελέτες αφορούν τη μεταφορά του νερού μέχρι τα όρια της πόλης της Καλαμάτας, παρακαλεί θερμά το Σύνδεσμο να προβεί στην σύνταξη των σχετικών μελετών για τη μεταφορά του νερού στη Μάνη.


NEWSLETTER